Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Výpis z usnesení č. 8/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 8.10.2019

86/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program 8. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení paní Renáta Fabiánová a ověřovatelé zápisu: pan Petr Jurča, pan Jiří Vaculín, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava Minarčíková.

87/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje:
a) podání žádosti o příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 na akci “Výstavba chodníku podél silnice III/4868 v obci Vidče – úsek I., úsek II.”, přičemž uvažované vlastní zdroje jsou ve výši 8.100.000,- Kč a příspěvek z rozpočtu SFDI je ve výši 11.373.090,- Kč.
b) zařazení akce “Výstavba chodníku podél silnice III/4868 v obci Vidče – úsek I., úsek II.” jako výdaje rozpočtu obce Vidče na rok 2020, přičemž uvažované vlastní zdroje jsou ve výši 8.100.000,- Kč, za podmínky spolufinancování akce z rozpočtu SFDI.
c) zařazení akce “Výstavba chodníku podél silnice III/4868 v obci Vidče – úsek I., úsek II.” do rozpočtu obce Vidče na rok 2020, přičemž uvažovaný příspěvek z rozpočtu SFDI je ve výši 11.373.090,- Kč a to v totožné výši na jeho příjmové i výdajové straně.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Sdílet: