Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: vidce.cz

Pozorujeme a poznáváme život v zahradě – školní zahrada u ZŠ Vidče

V měsících březen až listopad 2021 byl realizován projekt Pozorujeme a poznáváme život v zahradě – školní zahrada u ZŠ Vidče. Díky realizaci tohoto projektu tak mohou žáci základní školy opět využívat bývalé školní poličko k výuce přírodovědných předmětů, případně volnočasových předmětů.
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.


Celkové způsobilé výdaje projektu: 588 235,29 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 499 999,99 Kč
Výše příspěvku žadatele: 88 235,30 KčHANA MIKULENKOVÁ – FLOW –  VÝSTAVA MALBY

 

Vernisáž výstavy: 8. 3. v 17.00
Trvání výstavy: 9. 3. – 5. 6. 2022
1. podlaží budovy 14
Kurátor: Ivan Bergmann

Krajina jako expresivní prožitek z barev a světla, vycházející z předem připraveného plánu, přesto i s ponechaným místem pro improvizaci a cit. Tak by se dala ve zkratce vystihnout tvorba Hany Mikulenkové. Úhelným kamenem se pro autorku stal její opakovaný pobyt na indonéském Bali. Nekonečnou inspiraci našla nejen ve zdejší bohaté fauně a flóře, ale i v samotném moři. Sleduje jeho neustálé proměny a odstíny barev, je pro ni metaforou života. Mikulenková je vlastně velká romantička, která pracuje se symbolikou odkazující ke křehkosti a ženskosti. Tento přístup pak staví do kontrastu se silnou expresí.  Různě tak kombinuje jemné pastelové barvy s těmi fluorescentními a třpytivými. Její gestický malířský rukopis postavený na postupném vrstvení je zbaven přílišné popisnosti a blíží se abstrakci. Patrný je zde i vliv street artu, který se odráží v užití sprejových barevných ploch i prací s písmem a slovy, které autorka do obrazů někdy ukrývá.
Na výstavě Hana Mikulenková představuje především obrazy z posledního roku z cyklu pojmenovaného příznačně Flow. Abstrahovanou exotickou krajinu na těchto plátnech protínají proudy energie a světla. Vzniká tak obsah přítomnosti s odkazem na minulost a vzkazem do budoucnosti a jsou svým způsobem jakýmsi autorčiným deníkovým záznamem. Výstava FLOW hany Mikulenkové volně zapadá do cyklu projektů, sledujících malířské přístupy k barvě samotné a vůbec tvorbu autorů spojených se Zlínským krajem.

Hana Mikulenková (* 1985) patří k mladé generaci malířek. Prošla IV. Ateliérem malby Ivana Csudaie (2005–2011) na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Během studia absolvovala stáže v Brazílii, Řecku a Portugalsku. V roce 2018 navštěvovala Institut umění v Denpasaru na Bali. Žije a tvoří ve Vidči u Rožnova pod Radhoštěm.

https://www.galeriezlin.cz/cs/program/hana-mikulenkova-flow.html?period=prepared


Tříkrálová sbírka 2022 ve Vidči

Charita Valašské Meziříčí uspořádala v sobotu 8. ledna již 22. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem této celonárodní akce je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně i sociálně znevýhodněným občanům.

Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli se Tříkrálová sbírka letos uskuteční v klasické podobě. Nakonec vše dopadlo dobře. Za dodržení nařízených hygienických opatření mohli tříkráloví koledníci přinést požehnání do vašich domovů.

Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 295 skupinek koledníků, což je minimálně 1 180 osob.

Letos se podařilo vybrat rekordní částku.  Celkem se od dárců vykoledovalo 2 807 585 korun.  Částka z kasiček je 2 775 135 korun, z on-line kasičky je 24 850 korun a z bezhotovostních plateb je 7 600 korun. Ve Vidči, kde se koledovalo v sobotu 8. ledna, se vybralo 122 171 Kč.

Naší Charitě zůstává 58% z vybrané částky. Ty budou použity na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané tíživé situaci. Dále budou peníze použity na pořízení automobilů pro terénní služby, zakoupení vysoušečů pro humanitární pomoc  a vybudování dětského hřiště u Azylového domu pro matky s dětmi. Část výtěžku bude použita na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci, jehož úkolem je bezplatně poskytnout, na základě vydané poukázky, materiální (potraviny, oblečení) a ve zvlášť naléhavých případech i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Další částka půjde na dofinancování spoluúčasti v projektu IROP, díky kterému dojde k dovybavení pracoviště zaměstnanců.

Část těchto peněz putuje také na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc.

Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Velké díky patří zejména koordinátorům sbírky v jednotlivých obcích a všem koledníkům, kteří mohli Vaše domovy označit požehnáním K + M + B + 2022.  

Děkujeme rovněž obcím, městům, farnostem za vstřícnost a ochotu.
Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky do kasiček patří ještě jednou velký dík.

Za Charitu Valašské Meziříčí  Martina Došková