Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Svoz odpadů a informace

Na základě odezvy od svozové firmy žádáme občany, aby nádoby na tříděný odpad přistavovali ke svozu až jsou zcela zaplněné. Prosíme nepřistavujte nádoby zaplněné z poloviny a méně. Děkujeme za pochopení.


Publikované články


Ceník odpadů

Směsné stavební a demoliční odpady,
beton, cihla, tašky a keramické výrobky,
které nebudou obsahovat nebezpečný odpad
(eternit, zbytky papíru, purpěny, perlinky
a celkové znečištění stavební suti)
Cena za přívěsný vozík o délce 2,06 m, šířce 1,26 m je 450,- Kč + 21 % DPH
Cena za kýbel 10,- Kč + 21 % DPH
Vlastní dovoz do
sběrného místa u
budovy OÚ
Biologicky rozložitelný odpad, neobsahující
zbytky živočišného původu, který bude
odvážen na kompostárnu v Zašové
Cena 1000,- Kč/1 t
+ 21 % DPH
Přistavení kontejneru
+ odvoz na kompostárnu
230,- Kč + 21 % DPH
Pneumatiky auto, motocykl16,50 Kč + 21 % DPH

Likvidace odpadu vzniklého při podnikatelské činnosti je zpoplatněno ve výši 1 500,- Kč + 21 % DPH/rok za jednu nádobu.