Skip to content

Místní poplatky

Vodné a stočné 2019

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. oznamuje cenu vodného s účinností od 1. ledna 2019, 42,00 Kč/m3 bez DPH, 48,30 Kč/m3 včetně DPH.

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou stanovili cenu stočného na rok 2019 na 26,50 Kč/m3 včetně DPH, cena paušálu činí 76,30 Kč/osoba/měsíc včetně DPH.

Poplatek za psa

Sazba poplatku:

  • 200,- Kč za prvního psa
  • 250,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož majitele

Splatnost poplatku: jednorázová nejpozději do 31.3.2019

Hotovostní platba: Obecní úřad Vidče

Bezhotovostní platba: bankovní účet obce: 4120851/0100, variabilní symbol: 1341+číslo popisné (bydlíte-li v domě s číslem popisným 25, bude mít variabilní symbol následující tvar 134125).

Poplatek za nakládání s komunálním odpadem

Sazba poplatku:

Splatnost poplatku: jednorázová nejpozději do 31.3.2019

Hotovostní platba: Obecní úřad Vidče

Bezhotovostní platba: bankovní účet obce: 4120851/0100, variabilní symbol: 1340+číslo popisné (bydlíte-li v domě s číslem popisným 437, bude mít variabilní symbol následující tvar 1340437).

Poplatek ze vstupného

Užívání veřejného prostranství