Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Místní poplatky

Vodné a stočné 2022

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. oznamuje cenu vodného s účinností od 1. ledna 2022, 46,80 Kč/m3 bez DPH, 51,48 Kč/m3 včetně DPH 10%.

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou stanovil cenu stočného pro rok 2022 na 29,- Kč/m3 včetně DPH, cena paušálu činní 1000 Kč/osoba/rok včetně DPH.

Poplatek za psa

Sazba poplatku:

  • 200,- Kč za prvního psa
  • 250,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož majitele

Splatnost poplatku: jednorázová nejpozději do 31.3.2022

Hotovostní platba: Obecní úřad Vidče

Bezhotovostní platba: bankovní účet obce: 4120851/0100, variabilní symbol: 1341+číslo popisné (bydlíte-li v domě s číslem popisným 25, bude mít variabilní symbol následující tvar 134125).

Poplatek za nakládání s komunálním odpadem

Sazba poplatku:

Splatnost poplatku: jednorázová nejpozději do 31.3.2022

Hotovostní platba: Obecní úřad Vidče

Bezhotovostní platba: bankovní účet obce: 4120851/0100, variabilní symbol: 1340+číslo popisné (bydlíte-li v domě s číslem popisným 437, bude mít variabilní symbol následující tvar 1340437).

Poplatek ze vstupného

Užívání veřejného prostranství