Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oznámení o vydání opatření obecné povahy

Značka: Opatření obecné povahy | Zveřejněno od: 31.01.2022 | Zveřejněno do: 15.02.2022 | Typ: Informace z jiných úřadů | Původce: Ministerstvo zemědělství

Obsah vyvěšení

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. MZE- 69999/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Labe, opatření obecné povahy čj. MZE-70001/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje a opatření obecné povahy čj. MZE-70003/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Odry.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Ministerstvo zemědělství

Zveřejněno od: 31.01.2022

Zveřejněno do: 15.02.2022

Sdílet: