Obecně závazná vyhláška obce Vidče č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Vidče

Značka: Místní poplatek |
Zveřejněno od: 14.05.2015 |
Zveřejněno do: 01.06.2015 |
Typ: Obecně závazné vyhlášky obce |
Původce: Obecní úřad Vidče

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obecní úřad Vidče

Zveřejněno od: 14.05.2015

Zveřejněno do: 01.06.2015