Skip to content

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství