ÚŘEDNÍ DESKA

Aktuálně vyvěšené dokumenty

Zobrazit / skrýt filtry
Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Soubory
Pozvánka na 5. řádné zasedání zastupitelstva obce Vidče Pozvánka Dokumenty zastupitelstva obce Obecní úřad Vidče 17.04.2019 25.04.2019 1
Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením Informace Informace z jiných úřadů Ministerstvo vnitra ČR 12.04.2019 31.05.2019 1
Žádost o vydání voličského průkazu Volby do Evropského parlamentu Informace z obecního úřadu Obecní úřad Vidče 10.04.2019 23.05.2019 2
Informace o počtu a sídle volebních okrsků Volby do Evropského parlamentu Informace z obecního úřadu Obecní úřad Vidče 09.04.2019 25.05.2019 1
Opatření obecné povahy Veřejná vyhláška Informace z jiných úřadů Ministerstvo zemědělství 04.04.2019 31.12.2022 2
Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2020 - 2021 DSO rozpočet Svazek obcí Vidče a Střítež Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 03.04.2019 31.12.2019 1
Schválený rozpočet DSO na rok 2019 Rozpočet 2019 Svazek obcí Vidče a Střítež Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 03.04.2019 31.12.2019 1
Návrh závěrečného účtu obce Vidče za rok 2018 Rozpočet 2018 Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 27.03.2019 30.04.2019 6
Směna části pozemku p.č. 2864 v majetku obce Směna Záměry a prodeje Obecní úřad Vidče 26.03.2019 26.04.2019 1
Pronájem části budovy č.p. 96 - objekt občanské vybavenosti (provozovna kadeřnictví) Pronájem Záměry a prodeje Obecní úřad Vidče 26.03.2019 26.04.2019 1
Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2018 Závěrečný účet Svazek obcí Vidče a Střítež Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 26.03.2019 30.04.2020 6
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu Informace z obecního úřadu Obecní úřad Vidče 25.03.2019 25.05.2019 1
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2021 Výhled rozpočtu Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 21.03.2019 31.12.2019 1
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE VIDČE NA ROK 2019 Rozpočet 2019 Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 21.03.2019 31.12.2019 1
Rozpočtové opatření SOMV č. 1/2019 Dokumenty dle zákona č. 250/2000 Sb. Informace z jiných úřadů Mikroregion Vsetínsko 04.03.2019 31.12.2019 1
Dražební vyhláška Vyhlášky Informace z jiných úřadů Exekutorský úřad 15.02.2019 07.06.2019 1
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019, 2020 Výhled rozpočtu Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 24.11.2017 31.12.2020 1
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020, 2021 Výhled rozpočtu Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 31.01.2019 31.12.2021 1
Návrh rozpočtu obce Vidče na rok 2019 Rozpočet 2019 Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 29.01.2019 31.12.2019 1
Střednědobý rozpočtový výhled 2020 - 2021 - návrh Výhled rozpočtu Svazek obcí Vidče a Střítež Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 24.01.2019 31.12.2019 1
Návrh rozpočtu 2019 Rozpočet 2019 Svazek obcí Vidče a Střítež Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 24.01.2019 31.12.2019 1
Rozpočet Sdružení Mikroregion Rožnovsko na rok 2019 Rozpočet 2019 Mikroregion Rožnovsko Mikroregion Rožnovsko 03.01.2019 31.12.2019 4
Návrh rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko na rok 2019 Rozpočet 2019 Mikroregion Rožnovsko Mikroregion Rožnovsko 22.11.2018 31.12.2019 1Kompletní archiv Úřední desky ze starých stránek, stav k 4.2.2019


Úřední deska obce Vidče je provozována zejména v souladu s ustanovením § 25 a 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

§ 25 správního řádu
Doručování veřejnou vyhláškou

(1) Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou.
(2) Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.
(3) Jde-li o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech několika obcí, správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též příslušným obecním úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Jinak platí ustanovení odstavce 2 obdobně.
(4) Týká-li se veřejná vyhláška záležitosti práv příslušníků národnostních menšin a je-li ve správním obvodu správního orgánu zřízen výbor pro národnostní menšiny nebo jiný orgán pro záležitosti národnostních menšin, veřejnou vyhlášku správní orgán uveřejní též v jazyce příslušné národnostní menšiny.
(5) Fyzické osoby, které vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, doručují veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky obecního úřadu v místě výkonu jejich působnosti.

§ 26 odst. 1 správního řádu:

Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska. Její obsah se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.