Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dopravní omezení na silnici III. třídy č. 4868

V termínu 15. srpna 2023 až 15. prosince 2023 budou probíhat práce na opravě komunikace III. třídy propojující naši obec a město Rožnov pod Radhoštěm v úseku pod fa Retigo s.r.o. (tzv. lokalita Kozák) – předmětem prací je obnova záchytného systému silnice a tím vyvolaná stavební úprava opěrné zdi a odvodnění, sloužící pro stabilizaci svahu a tělesa komunikace. Podrobnější popis rozsahu prací – https://www.rszk.cz/operna-zed-stabilizuje-silnici-z-roznova-do-vidce.

Tato stavba s sebou přinese dopravní omezení pro automobilovou dopravu, jenž budou časově rozdělena do dvou etap:

  15.8. – 20.11.2023:

  úplná uzavírka komunikace pod fa Retigo s.r.o. pro automobilovou dopravu. Oficiální objízdná trasa do Rožnova p.R. a z Rožnova p.R. do naší obce bude v tento termín značena přes Valašskou Bystřici (Spina – Na Horách – Hlaváčky – Uhliska – Kramolišov – R.p.R.). Obec Vidče si jako podmínku souhlasu s přechodnou úpravou a uzavírkou na komunikaci III. třídy stanovila, že po celou dobu dopravního omezení bude umožněn průjezd vozidlům do 3,5 t po účelové komunikaci na tzv. Balkáně – propojka Hradisko – Kramolišov.

  21.11 – 15.12.2023:

  částečná uzavírka – provoz bude v opravovaném úseku probíhat střídavě v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelnou signalizací.


  Po dobu stavby dojde také k omezením ve veřejné autobusové dopravě, jenž budou časově rozdělena následovně:

  15.8. – 6.10.2023:

  průjezd autobusům stavbou bude umožněn. Autobusy pojedou dle jízdního řádu a budou obsluhovány všechny zastávky. Může docházet k drobným zpožděním.

  7.10. – 20.11.2023:

  v čase od 8.00 h do 13.30 h nebude autobusům průjezd stavbou umožněn. V tento časový úsek nebudou autobusy veřejné linkové dopravy obsluhovat zastávky “Vidče, Křižan”, “Vidče, Fabián”, “Vidče, Křižnice”, “Rožnov p. R., obřadní síň” a “Rožnov p. R., Videčská“. Do Rožnova p.R. a z Rožnova p.R. pojedou autobusy tedy pouze tzv. “na okolo” přes Střítež n. B. a Zubří. První zastávkou autobusů ve směru do Rožnova p.R. bude tedy dočasně zastávka “Vidče, Škola”, tato zastávka bude zároveň poslední obslouženou zastávkou při cestě z Rožnova p.R., na zastávky “Vidče, Křižan”, “Vidče, Fabián” a “Vidče, Křižnice” autobusy zajíždět nebudou. Pokud budou mít obyvatelé z “Horního konce” obce zájem o odvoz na autobus do Rožnova p.R. k zastávce “Vidče, Škola”, případně o odvoz od autobusu z Rožnova p.R. od této zastávky, obec tento odvoz zajistí, je nutno jej však minimálně den dopředu v době úředních hodin objednat na tel. 734 125 750. Dojde rovněž k úpravám jízdního řádu, které dopravce upřesní během měsíce září, poté budou zveřejněny.
  V čase do 8.00 h a následně od 13.30 h bude autobusům průjezd stavbou umožněn (tedy ranní autobusy na směny a školní autobusy a následně odpolední a večerní autobusy). Autobusy pojedou dle jízdního řádu a budou obsluhovány všechny zastávky. Může docházet k drobným zpožděním.

  21.11. – 15.12.2023:

  autobusy pojedou dle jízdního řádu a budou obsluhovány všechny zastávky. Může docházet k drobným zpožděním v souvislosti s řízením dopravy v opravovaném úseku světelnou signalizací.


  V případě jakýchkoliv změn Vás budeme informovat.

  Věřím, že tuto dopravní komplikaci zvládneme s pevnými nervy a pochopením.

  Pavel Drda, starosta obce


  Sdílet: