Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informace z jiných úřadů

Příprava voleb do zastupitelstev obcí konaných 23. a 24. 9. 2022

Značka: Volby 2022 | Zveřejněno od: 07.06.2022 | Zveřejněno do: 31.08.2022 | Typ: Informace z jiných úřadů | Původce: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

Obsah vyvěšení

  1. Přehled registračních úřadů , kterým se v ORP Rožnov pod Radhoštěm podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí 2022
  2. Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typu nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů pro jednotlivé obce v ORP Rožnov pod Radhoštěm

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

Zveřejněno od: 07.06.2022

Zveřejněno do: 31.08.2022

Oznámení o vydání opatření obecné povahy

Značka: Opatření obecné povahy | Zveřejněno od: 31.01.2022 | Zveřejněno do: 15.02.2022 | Typ: Informace z jiných úřadů | Původce: Ministerstvo zemědělství

Obsah vyvěšení

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. MZE- 69999/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Labe, opatření obecné povahy čj. MZE-70001/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje a opatření obecné povahy čj. MZE-70003/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Odry.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Ministerstvo zemědělství

Zveřejněno od: 31.01.2022

Zveřejněno do: 15.02.2022