Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Opatření obecné povahy

Oznámení o vydání opatření obecné povahy

Značka: Opatření obecné povahy | Zveřejněno od: 31.01.2022 | Zveřejněno do: 15.02.2022 | Typ: Informace z jiných úřadů | Původce: Ministerstvo zemědělství

Obsah vyvěšení

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. MZE- 69999/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Labe, opatření obecné povahy čj. MZE-70001/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje a opatření obecné povahy čj. MZE-70003/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Odry.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Ministerstvo zemědělství

Zveřejněno od: 31.01.2022

Zveřejněno do: 15.02.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Značka: Opatření obecné povahy/Veřejná vyhláška | Zveřejněno od: 18.02.2021 | Zveřejněno do: 31.07.2021 | Typ: Informace z jiných úřadů | Původce: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

Obsah vyvěšení

pozemní komunikace: silnice III/4868 v úseku 5,290 - 5,625 km a místní komunikacích v k.ú. obce Vidče v termínu: 1. 3. 2021 - 31. 7. 2021 z důvodu: výstavby chodníků v obci Vidče

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

Zveřejněno od: 18.02.2021

Zveřejněno do: 31.07.2021

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Značka: Opatření obecné povahy | Zveřejněno od: 18.02.2021 | Zveřejněno do: 31.12.2021 | Typ: Informace z jiných úřadů | Původce: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

Obsah vyvěšení

Stanovení přechodného úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s omezením obecného užívání pozemních komunikací na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích v rámci místní příslušnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, při činnosti spojené s prováděním oprav v případě poruch a havárií na vodovodních a kanalizačních řadech a sběračích, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhláškou 104/1997 Sb., v rozsahu předložených schémat B1, B2, B3, B5.2, která tvoří nedílnou součást tohoto stanovení. Platnost stanovení přechodné úpravy provozu je do 31. prosince 2021

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

Zveřejněno od: 18.02.2021

Zveřejněno do: 31.12.2021