Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru oddělení státního dozoru Olomouc