Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Mikroregion Rožnovsko

Veřejnoprávní smlouvy

Značka: Veřejnoprávní smlouvy | Zveřejněno od: 07.07.2022 | Zveřejněno do: 07.07.2025 | Typ: Veřejnoprávní smlouvy | Původce: Mikroregion Rožnovsko

Obsah vyvěšení

Veřejnoprávní smlouvy jsou zveřejňovány dle Článku XII. Odst.9 Programových zásad.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Mikroregion Rožnovsko

Zveřejněno od: 07.07.2022

Zveřejněno do: 07.07.2025

Programy na rok 2022 – Mikroregion sociální služby

Značka: Oznámení | Zveřejněno od: 13.12.2021 | Zveřejněno do: 31.03.2022 | Typ: Mikroregion Rožnovsko | Původce: Mikroregion Rožnovsko

Obsah vyvěšení

Zástupci členských obcí ve Valné hromadě mikroregionu se zavazují, že zajistí zveřejnění vyhlášených Programů pro určený/příslušný kalendářní rok na úředních deskách členských obcí způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 10 dní od přijetí usnesení valné hromady. Programy se zveřejňují nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce.“

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Mikroregion Rožnovsko

Zveřejněno od: 13.12.2021

Zveřejněno do: 31.03.2022

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené Sdružením Mikroregion Rožnovsko s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb 2021

Značka: Smlouvy | Zveřejněno od: 28.07.2021 | Zveřejněno do: 28.07.2024 | Typ: Mikroregion Rožnovsko | Původce: Mikroregion Rožnovsko

Obsah vyvěšení

Veřejnoprávní smlouvy jsou zveřejňovány dle článku XIII. odst. 2 Programových zásad.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Mikroregion Rožnovsko

Zveřejněno od: 28.07.2021

Zveřejněno do: 28.07.2024