Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Značka: Opatření obecné povahy | Zveřejněno od: 18.02.2021 | Zveřejněno do: 31.12.2021 | Typ: Informace z jiných úřadů | Původce: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

Obsah vyvěšení

Stanovení přechodného úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s omezením obecného užívání pozemních komunikací na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích v rámci místní příslušnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, při činnosti spojené s prováděním oprav v případě poruch a havárií na vodovodních a kanalizačních řadech a sběračích, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhláškou 104/1997 Sb., v rozsahu předložených schémat B1, B2, B3, B5.2, která tvoří nedílnou součást tohoto stanovení. Platnost stanovení přechodné úpravy provozu je do 31. prosince 2021

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

Zveřejněno od: 18.02.2021

Zveřejněno do: 31.12.2021