Hlášení rozhlasu

Kontrola vodovodních přípojek 🚿

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. doporučují občanům, aby zkontrolovali ve všech domácnostech vodovodní přípojky z důvodu zaznamenaného vyššího odběru vody v zatím nezjištěné domácnosti. Jedná se o lokalitu od Křižnic po areál JZD včetně Kutisk a Jedloviny.