Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Mimořádné situace

Krizové situace jsou buď přírodního charakteru (povodně, rozsáhlé požáry, zemětřesení, sněhové kalamity), nebo vznikají činností člověka (provozní havárie, závažné znečištění vody a ovzduší, narušení dodávek ropy, plynu nebo elektrické energie, migrační vlny velkého rozsahu, terorismus).

  KRIZOVÁ KARTA - Vidče (1,4 MiB, 951 stažení)

Důležitá čísla

Integrovaný záchranný systém:112
Hasiči:150
Záchranná služba:155
Policie:158
Policie – Obvodní oddělení Rožnov pod Radhoštěm974 678 111
974 678 651
webové stránky
Hasičský záchranný sbor Zlínského krajewww.hzscr.cz
Plyn – hlášení poruch1239
Elektrický proud – hlášení poruchČEZ – 840 850 860
E.on – 800 225 577
Voda – hlášení poruch800 100 063

Když voláš na tísňovou linku tak v klidu řekni :

– Řekni své jméno,
– Co se stalo a jestli se někdo zranil,
– Kde se to stalo, v jakém kraji, městě a v jaké ulici,
– Nezavěšuj, odpověz operátorovi na jeho otázky,
– Pokud tě operátor vyzve zavěs a počkej na zpětné volání

Další čísla

Povodňová informační linka organizace ADRA: 731 705 002, 739 105 080
Povodňová služba Ministerstva životního prostředí: 267 122 998
Psychologická poradenská nonstop linka Policejního prezidia: 974 834

Obecné zásady chování při KS:

Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, megafonu, a od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující zásady:

  • RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele, webové stránky apod.)
  • NEROZŠIRUJTE poplašné a neověřené zprávy
  • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí
  • NETELEFONUJTE zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena
  • NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci
  • POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem
  • UVĚDOMCE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a ž potom záchrana majetku
  • UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek a orgánů veřejné správy

Siréna:

Sirény jsou spolehlivým prostředkem varování obyvatel před nebezpečím. V České republice je pro varování obyvatelstva zaveden pouze jeden varovný signál „Všeobecná výstraha” – kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku. Elektronické (hlasové) sirény upřesňují druh ohrožení otevřenou řečí.

Akustické zkoušky sirén (nekolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin) jsou pravidelně každou první středu v měsíci a jsou oznamovány předem v hromadných informačních prostředcích.

  Evakuace - Jak postupovat - leták ke stažení zde (78,3 KiB, 536 stažení)

🌍 Mimořádné situace – Hasičský záchranný sbor – ochrana obyvatelstva

🌍 Český hydrometeorologický ústav – stav počasí a vodstvo

🌍 Dopravní informace a uzavírky

🌍 Informace o železniční dopravě a uzavírkách

🌍 Asociace Záchranný kruh – mimořádné události