Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dotace

Rok 2023:

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s. – obdržení dotace

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s. obdržela neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje na PODPORU MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU TJ VIDČE V ROCE 2023.
Na základě programu MaS02-23 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 3 000 OBYVATEL obdržela naše Tělovýchovná jednota z rozpočtu Zlínského kraje dotaci ve výši 33 000 Kč.
Za tuto poskytnutou finanční podporu Zlínskému kraji děkujeme.


Poskytovatel dotace:Národní sportovní agentura
Příjemce dotace:TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s.IČO:66184673
Název programu:PROGRAM MŮJ KLUBRok:2023
Rozhodnutí čj.MK23-03424 čj.: NSA-0058/2020/A/136

V roce 2023 obdržela naše TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s. neinvestiční dotaci 132 096 Kč ze státního rozpočtu ČR na podporu mládežnického sportu a zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce TJ VIDČE

Za poskytnutou finanční podporu Národní sportovní agentuře děkujeme.

Rok 2022:

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s. – obdržení dotace

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s. obdržela neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje na PODPORU MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU TJ VIDČE V ROCE 2022.
Na základě programu MaS02-22 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 3 000 OBYVATEL obdržela naše Tělovýchovná jednota z rozpočtu Zlínského kraje dotaci ve výši 38 000 Kč.
Za tuto poskytnutou finanční podporu Zlínskému kraji děkujeme.


Poskytovatel dotace:Národní sportovní agentura
Příjemce dotace:TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s.IČO:66184673
Název programu:PROGRAM MŮJ KLUBRok:2022
Rozhodnutí čj.MK22-03774 čj.: NSA-0058/2021/A/65

V roce 2022 obdržela naše TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s. neinvestiční dotaci 120 780 Kč ze státního rozpočtu ČR na podporu mládežnického sportu a zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce TJ VIDČE

Za poskytnutou finanční podporu Národní sportovní agentuře děkujeme.

Rok 2021:

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s. – obdržení dotace

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s. obdržela neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje na PODPORU MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU TJ VIDČE V ROCE 2021.

Na základě programu MaS02-21/085 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL obdržela naše Tělovýchovná jednota z rozpočtu Zlínského kraje dotaci ve výši 32 000 Kč.

Za tuto poskytnutou finanční podporu Zlínskému kraji děkujeme.


Poskytovatel dotace:Národní sportovní agentura
Příjemce dotace:TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s.
Název programu:PROGRAM MŮJ KLUB
Rozhodnutí čj.NSA-MK21-05798/2020/MK21/3

V roce 2021 obdržela naše TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s. neinvestiční dotaci 148 852,50 Kč ze státního rozpočtu ČR na podporu mládežnického sportu a zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce TJ VIDČE.

Za poskytnutou finanční podporu Národní sportovní agentuře děkujeme.

Rok 2020:

Poskytovatel dotace:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce dotace:TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s.IČO:66184673
Název programu:PROGRAM MŮJ KLUBRok:2020
Rozhodnutí MŠMT č.502020_2B_2930

V roce 2020 obdržela naše TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s. neinvestiční dotaci 171 600,-Kč ze státního rozpočtu ČR na podporu mládežnického sportu a údržby a provozu sportovních zařízení TJ VIDČE

Za poskytnutou finanční podporu Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy děkujeme.


TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s. – obdržení dotace

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s. obdržela neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje na PODPORU MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU TJ VIDČE V ROCE 2020.

Na základě programu MaS02-20 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL obdržela naše Tělovýchovná jednota z rozpočtu Zlínského kraje dotaci ve výši 37 000 Kč.

Za tuto poskytnutou finanční podporu Zlínskému kraji děkujeme.

Rok 2019:

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce dotace: TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s., IČO: 66184673
Název programu: PROGRAM MŮJ KLUB, Rok: 2019
Rozhodnutí MŠMT č.: 502019_2B_2585
V roce 2019 obdržela naše TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s. neinvestiční dotaci 170 000,- Kč ze státního rozpočtu ČR na podporu mládežnického sportu a údržby a provozu sportovních zařízení TJ VIDČE.

Za poskytnutou finanční podporu Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy děkujeme.


TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s. – obdržení dotace

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s. obdržela neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje na PODPORU MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU TJ VIDČE V ROCE 2019.

Na základě programu MaS02-19 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL obdržela naše Tělovýchovná jednota z rozpočtu Zlínského kraje dotaci ve výši 42 000 Kč.

Za tuto poskytnutou finanční podporu Zlínskému kraji děkujeme.

Rok 2018:

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce dotace: TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s., IČO: 66184673
Název programu: PROGRAM MŮJ KLUB, Rok: 2018
Rozhodnutí MŠMT č.: 502018_2B_00446
V roce 2018 obdržela naše TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s. neinvestiční dotaci 139 000,- Kč ze státního rozpočtu ČR na podporu mládežnického sportu a údržby a provozu sportovních zařízení TJ VIDČE.

Za poskytnutou finanční podporu Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy děkujeme.


TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s. – obdržení dotace

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s. obdržela neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje na PODPORU MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU TJ VIDČE V ROCE 2018.

Na základě programu MaS02-18 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL obdržela naše Tělovýchovná jednota z rozpočtu Zlínského kraje dotaci ve výši 45 000 Kč.

Za tuto poskytnutou finanční podporu Zlínskému kraji děkujeme.


“Tento projekt byl finančně podpořen Nadací SYNOT zřizovanou senátorem Ivo Valentou.”

Sportovní grant Nadace SYNOT zřizovanou senátorem Ivo Valentou 2018

Grantová komise Nadace SYNOT 2018 rozhodla, že podpoří projekt TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY VIDČE, z.s. s názvem “Pořízení přenosných, bezpečných, hliníkových branek pro potřebu našich mládežnických fotbalových mužstev”.

TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ VIDČE, z.s. byl schválen finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč. Tato částka byla využita na pořízení přenosných hliníkových branek a sítí pro potřebu našich mládežnických fotbalových mužstev.

Děkujeme Nadaci SYNOT za finanční dar!

Rok 2017:

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce dotace: TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s., IČO: 66184673
Název programu: PROGRAM VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech, Rok: 2017
Rozhodnutí MŠMT č.: 502017_8_1958
V roce 2017 obdržela naše TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s. neivestiční dotaci 64.000,- Kč ze státního rozpočtu ČR na zabezpečení sportní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže v PROGRAMU VIII.