Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Různé

Země má svátek

Děti v naší mateřince už dobře vědí, že i Země může stonat a že její nemoci zpravidla způsobuje člověk. A tak se učíme zeměkouli pomoci.

Vnímání a poznávání přírody se věnujeme průběžně celý rok. Ale před oslavou Dne Země si navíc připomeneme a hravou formou procvičíme správné třídění odpadu, vysvětlujeme si různé přírodní úkazy, dovídáme se nové poznatky o počasí, zvířatech a rostlinách.

V pátek ožila naše školka velkou slávou, Den Země jsme oslavili parádně. Hned ráno měly děti možnost nechat si pomalovat obličej, a tak se aspoň na chvíli proměnili v rozmanité pohádkové bytosti a zvířátka. O tuto atrakci se postaraly dvě slečny Mgr. Ivana Halamíčková s její kamarádkou Lucií Kovářovou z videčské firmy PONY, která vyrábí dřevěné stavebnice. Posíleni svačinou a informacemi, co nás čeká, jsme se sešli všichni před školkou, společně popřát Zemi všechno nejlepší. ,,Petrklíč, k jaru klíč, co všechno musí otevřít? ´´ zpívaly děti. A právě nalezením správného klíče mohla začít naše poznávací hra, kterou jsme pro ně připravili na našich krásných zahradách. Nejmladší děti v malých skupinkách v doprovodu kluků deváťáků a naši předškoláci zvládaly stanoviště dokonce samostatně.

Šli po trase s různými stanovišti. Tam je netrpělivě vyhlížely děvčata z páté a deváté třídy, aby zadaly úkoly. Procvičovala se obratnost a zručnost, luštily se hádanky o přírodě, skládaly obrázky hmyzu, poznávaly druhy ptáků a zvířat, určovalo se, co do přírody nepatří a jak správně třídíme odpad a jako třešničku na dortu se děti i vozily v táčkách vystlané slámou. I p. ředitelka Hanka si tuto atrakci nenechala ujít.

Odměnou za správnou odpověď byla razítka, která děti dostaly do svých plánků. V cíli obdrželi diplom a medaili.

Na závěr, při sázení stromu, jsme všichni v jednom velkém kole zazpívali písničku a zatančili taneček. ,, Přejeme ti, ať rovně rosteš, abys měl dost deště a sluníčka, aby tě nikdo nezlomil.”

Celé dopoledne se náramně vydařilo. Za dobrý nápad a nelehkou organizaci si zaslouží p. ředitelka Hanka Crhová velkou pochvalu. S p. uč. Pavlínou Parks připravily náměty na stanoviště a celý pg sbor dotvářel další materiály, které byly potřeba / p. uč. Ivanka, Alenka/.  Také nás potěšila účast  p. starosty Pavla Drdy a paní místostarostky Mileny Dudové s jejími kolegyněmi p. Evou Kramolišovou a Veronikou Gerlovou, které přinesly dětem barevné větrníky a pomohly nám OTEVŘÍT NOVOU ZAHRADU JARNÍM KLÍČKEM!

Skvěle fungovala spolupráce se základní školou, páťáci a deváťáci byli úžasní.

 Paní zástupkyně, Evo Mandulová a p. učitelko, Šárko Pavlíčková – DĚKUJEME!!!

A když děkovat, tak nesmím zapomenout na všechny zaměstnance mateřské školy na p. kuchařku Janu, p. Šárku Burovou, které připravily pro děti výborné, chutné chlebíčky, perník a čaj, které dětem po celou dobu nabízely. Děkujeme i p. knihovnici  Božence Zajícové, která se postarala a vytvořila stanoviště v knihovně. Velké díky i  p. Josefu Vavřínovi – lesnímu pedagogovi, který zastupoval Městské Lesy Rožnov p/R. Na jeho stanovišti se zdržovaly děti nejvíce, protože měl velmi poutavé předměty – lesní rohy, parohy, kůže , obrázky apod… Děti byly velmi zvídavé a komunikativní.

U hmyzího domečku – p. Petr Dobrovolný / včelař/ – obeznámil děti se životem včel a jejich způsobu života, děti dle obrázku poznávaly včelky dle svých funkcí – dělnice, kojička, matka, bojovnice apod…

Děkujeme p. Halaštovi, který nám vyrobil nádherné klíče, které si děti samy vymalovaly a mohly otevřít jarní zahradu.

Nesmíme zapomenout i na p. Katku Němcovou a jejího manžela, kteří nám přinesli nové bylinky do bylinkové spirály a na závěr celého dopoledne jsme dali do KOMPOSTU KALIFORNSKÉ ŽÍŽALY, které zpracovávají kuchyňský odpad, trávu. Díky tomuto zpracovávání  vzniká velmi krásná hlína  -hnojivo!

Rozvíjení vztahu k přírodě a vedení dětí k péči o náš společný domov jedním týdnem určitě neskončil.

Zapsala:               Jana Martinková

                              Hana Crhová