Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Realizované projekty

Pozorujeme a poznáváme život v zahradě – školní zahrada u ZŠ Vidče

V měsících březen až listopad 2021 byl realizován projekt Pozorujeme a poznáváme život v zahradě – školní zahrada u ZŠ Vidče. Díky realizaci tohoto projektu tak mohou žáci základní školy opět využívat bývalé školní poličko k výuce přírodovědných předmětů, případně volnočasových předmětů.
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.


Celkové způsobilé výdaje projektu: 588 235,29 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 499 999,99 Kč
Výše příspěvku žadatele: 88 235,30 Kč