Realizované projekty

Hasiči v obci získali nový dopravní automobil

Pro zkvalitnění činnosti Jednotky SDH zřízené obcí se rozhodlo zastupitelstvo obce v letošním roce podat žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje a Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na pořízení nového dopravního automobilu. Této žádosti bylo vyhověno a projekt s názvem Vidče – Dopravní automobil je spolufinancován Zlínským krajem částkou 300 000 Kč, dalších 450 000,- Kč poskytne Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Jednotce SDH byl 16. 12. 2016 předán zbrusu nový vůz Ford Transit Kombi v hodnotě 1 069 560,- Kč od společnosti Auto Kora top s.r.o. z Valašského Meziříčí coby vítěze výběrového řízení. Nový vůz, který nahradí již dosluhující Avii A31, bude sloužit jak k dopravě členů SDH na hasičské soutěže, tak také k rychlé pomoci občanům obce při mimořádných událostech.

Členům SDH přejeme spoustu najetých kilometrů bez komplikací a co nejméně výjezdů k mimořádným událostem.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Modernizace knihovny ve Vidči

Vážení občané,

v průběhu měsíců července až října došlo ke stavebním úpravám v místní knihovně. V současné době jsou dokončeny stavební práce a stěhují se knihy a časopisy zpět do regálů.  Knihovna pak bude veřejnosti zpřístupněna od pátku 18. 11. 2016. Doufáme, že nové prostředí, pohodlí a s nimi i kvalitnější služby ocení nejen stávající čtenáři, ale přiláká i čtenáře nové.

Modernizace knihovny ve Vidči je spolufinancována Zlínským krajem. Náklady na tuto akci činí 2 386 404 Kč, z této částky činí dotace ze Zlínského kraje 963 000 Kč.