Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informace

Milion pro Rožnovsko

Chcete ve Vidči něco změniti k lepšímu?

Přihlaste svůj nápad a získejte až 100 000 Kč na jeho realizaci. Uzávěrka prvního kola grantového programu Milion pro Rožnovsko, který pořádá Kaufland spolu s Nadací Via, končí 21. ledna.

Jaké typy projektů můžete přihlásit a více informací naleznete na www.kaufland.cz/milion

Stolní kalendář na rok 2022

Vážení občané,

obec Vidče ve spolupráci s obcí Střítež nad Bečvou vydala stolní kalendář na rok 2022.

Je možné ho zakoupit na obecním úřadě ve Vidčei za 96,- Kč, případně objednat telefonicky na telefonních číslech: 571 619 644, 571 655 010.

Dodávky energií – informace k pomoci ze strany MPSV

Vážení,

v souvislosti s náhlým ukončením dodávek energií od Bohemia Energy a dalších společností, ke kterému došlo napříč celou Českou republikou, bychom Vás rádi za Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) seznámili s možnou pomocí ze strany Úřadu práce (ÚP ČR). Do režimu dodavatelů poslední instance (DPI) se dostalo zhruba 20 % všech domácností. V gesci MPSV je možné pro podporu občanů, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energii ocitli v nouzi, využít zejména následujících nástrojů:

  • Mimořádná okamžitá pomoc (MOP): jedná se o jednorázovou dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi; informační leták zasíláme k případnému využití v příloze. Podrobné informace lze nalézt ZDE.
  • MOP – vyúčtování DPI: směřuje zejména na domácnosti, které přešly do standardního režimu (tj. mají již běžnou smlouvu na dodávku energií), při konečném vyúčtování u DPI jim byly vyměřeny nedoplatky a na tyto nedoplatky nemají dostatek vlastních prostředků, případně by je úhrada dostala do stavu hmotné nouze.
  • MOP: je určena zejména pro osoby, které zaplatily vysoké zálohy a nezbývá jim dostatek prostředků na zajištění dalších základních potřeb (nájem, zimní oblečení, atd.)

Příspěvek na bydlení: touto dávkou stát pravidelně přispívá na náklady na bydlení, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení (vztahuje se k nájemnímu a vlastnickému bydlení). Podrobné informace lze nalézt ZDE.

Přestože oblast energetiky nespadá do gesce MPSV ani ÚP ČR, snažíme se občanům zprostředkovat alespoň základní poradenství ohledně jejich situace, kdy čerpáme zejména z informací od Energetického regulačního úřadu. Přehledně zpracované otázky a odpovědi, včetně podrobnějších informací lze nalézt ZDE, přičemž naprosto klíčové je v tuto chvíli směrovat domácnosti na uzavření standardní smlouvy, tj. co nejrychlejší ukončení režimu DPI.

Pro komplexní informaci uvádíme, že na MPSV připravujeme mimořádné navýšení normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 tak, aby umožnily zohlednit růst cen energií. Pravidelnou zákonnou valorizací se toto skokové navýšení cen energií do normativů nepromítne, proto jsme na základě predikce od MPO připravili mimořádnou úpravu ve formě novely zákona o státní sociální podpoře.

S cílem zajištění maximální míry informovanosti občanů o možné pomoci Vás tímto žádáme o zprostředkování těchto informací dále.

Předem děkujeme za spolupráci.


Ing. František Barták

bezpečnostní ředitel
vedoucí oddělení bezpečnosti, krizového řízení a řízení rizik

tel.: 221 922 564, +420 778 728 907
frantisek.bartak@mpsv.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
128 00  Praha 2

www.mpsv.cz

„Milostivé léto“ může pomoci až desetitisícům dlužníků z dluhových pastí

Je to obrovská šance pro mnoho lidí v dluhových pastech. Lidé, kterým se podařilo spadnout do exekucí kvůli dluhům u státních institucí, mají jedinečnou šanci se z toho vymanit v průběhu od 28. října do 28. ledna 2022 a znovu začít normální život. Pokud v této lhůtě dlužník zaplatí celou jistinu dluhu  tedy původní dluh a 908 korun exekutorovi za zastavení exekuce, čeká ho nový životní restart. Úroky, penále a další příslušenství stát odpouští, exekuce se zastaví. Týkat se to bude těch, co mají dluh u veřejnoprávních institucí, třeba u zdravotních pojišťoven, nemocnic, u dopravního podniku nebo třeba za nájem u obce. Milostivé léto by tak reálně mohlo pomoci až čtvrt milionu dlužníků. S ohledem na více než čtyři miliony exekucí a bezmála 750 tisíc lidí v exekuci je toto reálná šance, jak se s částí nahromaděných exekucí vypořádat. A současně ctít princip, že dluh se musí uhradit.

Jsem rád, že se nám tento návrh podařilo prosadit. Jako autor připomínám: šance na odpuštění úroků u dluhů vůči státu – milostivé léto – bude pouze do 28. 1. 2022. Osobně jsem přesvědčený, že toto tříměsíční období může být výhodné pro obě strany, a to jak pro dlužníky, kteří mají reálný zájem na tom své dluhy splatit a exekuce se zbavit, ale drahým problémem je pro ně často právě příslušenství, které mnohdy činí až několikanásobek původního dluhu. Pro města a obce a další věřitele navíc vzniká šance na to, že bude původní dluh splacen a dostanou zpět své dlužné peníze, což by se u řady dlužníků za standardní situace nikdy nestalo. Jedná se tak opravdu o pomocnou ruku jak pro věřitele, tak pro zodpovědné dlužníky.

Vás, kteří čtete tyto řádky, chci naléhavě poprosit. Pokud znáte ve svém okolí kohokoli, koho by se tato podaná ruka státu mohla týkat a pomoci mu, tak mu o tom řekněte. Nasměrujte ho do některé pomáhající instituce, jako jsou Charity, občanské poradny, Člověk v tísni apod. Rychlou pomoc Vám poskytne např. Help linka Člověka v tísni 770 600 800, přesný postup najdete i v aplikaci nedluzimstatu.cz/milostive-leto/. Pokud tuto šanci nevyužijí, nepůjde se jí zpětně domáhat. A první aktivita musí být na straně dlužníka! Milostivé léto se nebude v blízké budoucnosti opakovat. Díky za Vaši pomoc s osvětou. Je to opravdu důležité. Považuji to za jednu z výrazně pozitivních věcí, které se nám podařilo ve sněmovně v končícím období prosadit.

Marek Výborný

poslanec PS PČR


Informace o rekonstrukci střechy kostela sv. Cyrila a Metoděje

Milí videčští spoluobčané!

Jistě jste si povšimli, že na našem farním kostele se dějí věci.

Ano, píšeme novou kapitolu v dějinách farnosti: Dosavadní eternitová střešní krytina dosluhuje a se svolením našich kolegů z památkové ochrany a Městského úřadu v Rožnově jsme dospěli k rozhodnutí, že ji vyměníme za měděný plech.

Vítězem výběrového řízení je firma Stavitelství střechy Hranice.

Práce by měly trvat tři roky, abychom směli co nejvíce využít různých dotačních titulů.

Celkové náklady budou zřejmě vyšší než 4.500.000 Kč. V prvním roce provádíme tu nejsložitější část, která bude stát více než 1.500.000 Kč. Jednou z původně neplánovaných víceprací bude výměna bednění. Dílo bude, na základě smluvních podmínek, ukončeno 31. října 2021.

Vážíme si peněžní pomoci z rozpočtu naší Obce. Jsme vděční za příspěvek ze Zlínského kraje i z Ministerstva kultury České republiky z programu pro Obce s rozšířenou působností. Jsme rádi také za přislíbený dar od Arcibiskupství olomouckého. Také farnosti z našeho děkanátu se rozhodli věnovat Vidči výtěžek jedné nedělní sbírky.

Děkuji Vám, milí drobní dárci, jménem celé farnosti za všechny příspěvky. Dokazují, že je pro Vás kostel sv. Cyrila a Metoděje neopominutelnou součástí Vašich životů. I díky vám udržujeme památku na stavitele tohoto chrámu, národního buditele, lidumila a prvofaráře P. Aloisa Pozbyla, jehož tělo spočívá na videčském hřbitově.

Zájemci mohou poukázat svůj dar na účet Římskokatolické farnosti Vidče zřízený u České spořitelny pod číslem 1765576399/0800. Pán Bůh zaplať!

Připomínám, že v těchto letech poznamenaných koronavirem jsou z hlediska daňových odpočtů mnohem výhodnější dary neziskovým společnostem. Budete-li chtít přispět, je možné vystavit jmenovitou darovací smlouvu pro vaše účetní. Za tímto účelem se na mě můžete obrátit (favidce@ado.cz či 731 626 519).

P. Pavel Hödl, SL.L., administrátor Římskokatolické farnosti Vidče

20. října 2021 v Zubří


Disproporce výšek
Různé výšky záklopu
Zvlněný záklop