Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informace

Nabídka zajištění nákupu potravin a léků

Obec Vidče nabízí seniorům, kterým nemůže nakoupit potraviny nikdo z blízkých zajištění nákupu případně dovoz léků z lékárny. Tuto službu mohou využít také občané v karanténě či izolaci z důvodu nemoci COVID 19.

V případě zájmu o tuto službu volejte své požadavky ve všední dny ráno mezi 8.00 h a 9.00 h na tel. 571 655 010 (o víkendu nebude služba fungovat). Objednávky lze také provést mailem na adrese matrika@vidce.cz. Při objednávce mailem uveďte jméno, adresu a telefonní kontakt.

Česká pošta – změna otevírací doby od 1. října 2020

Vážení zákazníci,

od 1. října 2020 dochází ke změně hodin pro veřejnost na 1 253 poštách. Ta navazuje na zářijovou úpravu otevíracích dob u 265 poboček. Opět platí, že dva dny v týdnu je možné poštu navštívit až do 18 hodin, tři dny v týdnu se pro vás pobočka otevírá již v 8 hodin. Všechny pošty, kterých se změna týká, naleznete na webu České pošty www.ceskaposta.cz/oteviraci-doby-provozoven-2020.

S přáním příjemného dne
Vaše Česká pošta

https://www.postaonline.cz/detail-pobocky/-/pobocky/detail/75653

Informace ČSAD

Vážení občané,

ČSAD Vsetín oznamuje, že od pondělí 21.9.2020 do 31.10.2020, bude odjezd autobusového spoje číslo 948654, linka č. 3, která odjíždí od zastávky Křižan v 7 hodin 17 minut do Rožnova pod Radhoštěm posunuta o 10 minut dříve, takže bude odjíždět od zastávky Křižan v 7 hodin 7 minut, od zastávky škola v 7 hodin 8 minut, od zastávky Hajný v 7 hodin 9 minut a od zastávky Portáš v 7 hodin 11 minut.

Zároveň oznamuje, že na žáky, kteří přesedají v Zašové z autobusového spoje číslo 948651, linka 19 na autobus do Valašského Meziříčí, bude autobusová linka čekat až do jejího příjezdu.

Důvodem změny odjezdu je včasné dopravení žáků do škol v Rožnově pod Radhoštěm a ve Valašském Meziříčí.

Děkujeme za pochopení.

Uzavírka cesty

Vážení občané,

v minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali o uzavírce komunikace III. třídy v úseku pod viaduktem na Křižnicích (křižovatka na Hradisko) směrem na Rožnov pod Radhoštěm z důvodu její opravy od 17. 8. 2020  do 10. 9. 2020. Vzhledem k nepředpokládaným komplikacím, které vznikly při budování pilotové opěrné stěny, bude uzavírka prodloužena do 31. 10. 2020. Objízdná trasa zůstává do Rožnova pod Radhoštěm a z Rožnova pod Radhoštěm do naší obce přes Valašskou Bystřici (Spina – Na Horách – Hlaváčky – Uhliska – Kramolišov – Rožnov p. R. Zároveň v tento termín nebudou autobusy veřejné dopravy obsluhovat zastávky „Vidče – Fabián“, Vidče- Křižnice, „Rožnov p. R. – obřadní síň“ a „Rožnov p. R. – Videčská“. Autobusy budou nadále jezdit do Rožnova p. R. a z Rožnova p. R. stále přes Střítež n. B. a Zubří. První zastávkou autobusů ve směru do Rožnova p. R. zůstává zastávka „Vidče – Křižan“. Na zastávku „Vidče – Křižnice“ autobusy zajíždět nebudou.  

Vážení občané, za tuto situaci se omlouváme a prosíme o pochopení. Obec není investorem této stavby a o prodloužení termínu uzavírky jsme byli informováni až ve středu 9. 9. 2020.

Milena Dudová
místostarostka obce


Od čtvrtka budou povinné roušky ve vnitřních prostorách budov v celé ČR

Článek na stránkách Ministerstva zdravotnictví:

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-ctvrtka-budou-povinne-rousky-ve-vnitrnich-prostorach-budov-v-cele-cr/


Vytvořeno: 9. 9. 2020 Poslední aktualizace: 9. 9. 2020

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy. Roušky jsou základní preventivní opatření nejen v souvislosti s COVID-19, ale také v souvislosti s blížícím se obdobím respiračních onemocnění.

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci jsem dnes ráno svolal mimořádné jednání Centrálního řídícího týmu Chytré karantény. S odborníky jsme se shodli, že od zítra zavedeme povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé ČR. Roušky jsou základní preventivní a neekonomické opatření, které je velmi účinné. Vyzývám také všechny občany k maximální odpovědnosti a dodržování základních hygienických pravidel. Zapamatujme si pravidlo 3R. Ruce, roušky, rozestupy. Je to to nejmenší a přitom tak důležité. Každý z nás může svým odpovědným přístupem přispět ke zvládnutí této epidemie,” připomněl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Roušky budou od zítra povinné mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj). V případě budov škol, školských zařízení a budov vysokých škol se povinnost vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody). Výjimku z povinnosti mají například děti do dvou let, děti a pedagogové v mateřských školách, hospitalizovaní pacienti, osoby při provádění autorského díla, moderátoři, sportovci v době tréninku nebo soutěže, snoubenci v průběhu obřadu a další. Veškeré výjimky jsou uvedeny v mimořádném opatření a níže v textu tiskové zprávy.

Roušky významně snižují riziko šíření infekce. Jsou jednoduchou ale maximálně efektivní bariérou, která zabraňuje šíření kapének vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání. S ohledem na denní vysoké nárůsty nových případů jdeme cestou zavedení roušek ve vnitřních prostorách staveb, kde jsou lidé v uzavřeném prostoru, nejsou často dodržovány rozestupy a infekce se tak snadněji šíří. Očekáváme, že počty nových případů budou nadále růst. Na dnešním jednání se proto všichni odborníci shodli, že je potřeba reagovat rychle a roušky zavést již od zítra. Chci také požádat všechny občany o zodpovědnost a dodržování hygienických pravidel. A pokud pocítíte příznaky respiračního onemocnění, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého lékaře,“ doplnila ministra hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Povinnost nosit roušku se nevztahuje na:

a)            děti do dvou let věku,

b)            děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,

c)            osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,

d)            internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,

e)            školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,

f)             školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,

g)            žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,

h)            zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

i)             osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

j)             pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

k)            zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

l)             uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,

m)          další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,

n)            zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,

o)            osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,

p)            soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,

q)            osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,

r)             moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,

s)            osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,

t)             zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,

u)            osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,

v)            snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,

w)           osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,

x)            sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,

y)            osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

Přílohy

Čekají nás dopravní komplikace

Vážení spoluobčané,

v pondělí 3. srpna bude zahájena stavba chodníků v úseku autobusová zastávka “U Fabiánů” – “Křižnice”. V souvislosti s touto stavbou dojde vždy maximálně ve dvou úsecích ke svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu a průjezd tak bude kyvadlově zajištěn. Předem Vám děkuji, že budete mít na paměti skutečnost, že v celém úseku projíždíte staveništěm a rovněž budete ohleduplní k dělníkům, kteří se na staveništi budou pohybovat.

V průběhu měsíce srpna bude také zahájena oprava komunikace III. třídy v úseku pod viaduktem na Křižnicích (křižovatka na Hradisko) směrem na Rožnov pod Radhoštěm v celkové délce 480 m, jejíž investorem je Zlínský kraj. Stavba spočívá v opravě povrchu komunikace a dále dojde k vybudování pilotové opěrné stěny. Tato stavba přinese mnohem větší dopravní komplikace. V době vrtání pilotů dojde ke kompletní uzavírce komunikace a to v termínu 17. 8. 2020 až 10. 9. 2020. Oficiální objízdná trasa do Rožnova p. Rad a z Rožnova p. Rad do naší obce bude v tento termín přes Valašskou Bystřici (Spina – Na Horách – Hlaváčky – Uhliska – Kramolišov – R.p.R.). V tento termín rovněž nebudou autobusy veřejné linkové dopravy obsluhovat zastávky “Vidče, Fabián”, “Vidče, Křižnice”, “Rožnov p. R., obřadní síň” a “Rožnov p. R., Videčská“. Do Rožnova p.R. a z Rožnova p.R. pojedou autobusy tedy pouze tzv. “na okolo” přes Střítež n. B. a Zubří. První zastávkou autobusů ve směru do Rožnova bude tedy dočasně zastávka “Vidče, Křižan”, tato zastávka bude zároveň poslední obslouženou zastávkou při cestě z Rožnova p.R., na zastávku “Vidče, Křižnice” autobusy zajíždět nebudou. Jízdní řády aktualizuje ČSAD Vsetín v průběhu dalších dnů.   

Věřím, že tuto dopravní komplikaci zvládneme s pevnými nervy a pochopením.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce


  ZK-20-0725 COLAS CZ - Sil. III4868 Vidče - Rožnov p. Radhoštěm, sesuv - uplna uzavirka (955,6 KiB, 96 stažení)

Poznejte Radost!

Chcete poznat Denní stacionář Radost? Přijďte k nám na návštěvu!

Jestli se cítíte osamělí, některé věci už třeba, vzhledem k věku nebo zdravotnímu omezení, hůře zvládáte, potřebujete pomoc, radu nebo jen být mezi lidmi, přijďte s námi pobýt, strávit pár příjemných chvil nebo zažít třeba i něco nového.

V Denním stacionáři Radost je nám spolu dobře. Společné chvíle trávíme v našem příjemném „obývacím pokoji“, odpočívárně nebo s kafíčkem na venkovní terase ve stínu pod markýzou.

Děláme to, co nás baví a na co máme dostatek energie. Odpočíváme, povídáme si, někdy se trochu protáhneme, zpíváme si, čteme, luštíme křížovky a hádanky, hrajeme hry, taky tvoříme a vyrábíme hezké věci. Jdeme se projít do parku, na krásnou farní zahradu, na kafíčko do kavárny nebo na náměstí na zmrzlinu. V létě si venku na ohni opečeme špekáček nebo usmažíme výbornou vaječinu. Občas si i zajedeme na výlet.

Když něco důležitého potřebujeme zařídit, vždy se nám dostane profesionální pomoci i rady, vždy nám někdo pomůže vše hladce zvládnout.

Pokud chcete Denní stacionář Radost poznat a dozvědět se více o těch, kdo ho tvoří, zastavte se, třeba jen na chvilku, na přátelské posezení. Najdete nás v Rožnově pod Radhoštěm v budově Charity vedle kostela.

Neváhejte, zastavte se, rádi Vám podáme bližší informace.

Nebo volejte na telefonní číslo 603 549 642.

Přijďte si Radost k nám užít. S Radostí Vás přivítáme!

Za Charitu Valašské Meziříčí

Zlatuše Lušovská – vedoucí DS Radost

Možnost zakoupení desinfekce

Milí spoluobčané,

ve středu 15. 4. 2020 si můžete v době od 9.00-11.00 h a od 15.00 h do 17.00 h opět zakoupit před budovou OÚ desinfekce.

Lze odebrat 0,5 l desinfekce na číslo popisné. Cena desinfekce je 50 Kč – prosíme občany, aby měli připravenou přesnou částku. Pokud se z důvodu např. vysokého věku nemůže z některých domácnosti dostavit žádný člen a nemá této domácnosti kdo desinfekci vyzvednout, volejte ve všední dny v době od 8.00 h do 9.00 h tel. 571 655 010, desinfekce Vám bude přivezena domů.