Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informace

Vidče se umístilo na 3. místě v soutěži Odpadový Oskar ve Zlínském kraji

Vyhlášením obcí s nejmenší produkcí směsného odpadu v roce 2022 skončil devátý ročník soutěže Odpadový Oskar, kterou vyhlašuje spolek Arnika. Soutěží motivuje obce ke kvalitnímu odpadovému hospodářství. Vítězem se mohou stát obce, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok. Mezi úspěšné obce se zařadila i naše obec Vidče, když jsme se v kategorii obcí od 1001 do 5000 obyvatel umístili ve Zlínském kraji na skvělém 3. místě. Průměrný Čech nebo Češka ročně vyhodí asi 195 kg směsného komunálního odpadu. Vidčané však produkují v průměru “pouze” 129,9 kg směsného odpadu na obyvatele/rok. Vezmeme-li v potaz, že v roce 2015 jsme ve Vidči produkovali v průměru 198,4 kg směsného odpadu na obyvatele/rok, jde o velké zlepšení, za což Vám všem, milí Vidčané, patří veliké díky. Vítězná obec Zlínského kraje Chropyně dosáhla výsledku 113,1 kg směsného odpadu na obyvatele/rok – prostor k menší produkci směsného komunálního odpadu tedy ještě pořád máme 😀

S díky za odpovědný přístup k odpadovému hospodářství obce

Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Jiří Vaculín, místostarosta obc
e


Připojení vašeho domu k optické síti

Vážení spoluobčané,

Společnost CETIN (www.cetin.cz) za podpory evropských dotací připravuje projektové dokumentace pro připojení Vašich rodinných domů na optickou infrastrukturu. Po následné realizaci akce a připojení Vašeho objektu k optické síti, Vám v případě zájmu umožní využívat vysokorychlostní internet, internetovou TV a další služby vyžadující kvalitní optické připojení.

Připojení k optické síti se uskutečňuje za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v rámci programu Národního plánu obnovy.

Projektovaná lokality: Vidče.

Na tomto projektu spolupracuje společnost CETIN s partnerem – společností Vegacom a.s., který zajišťuje projektovou a akviziční činnost.

Dovolujeme si upozornit, že v následujících dnech Vás bude kontaktovat zástupce společnosti Vegacom , který Vám poskytne bližší informace k projektu a odpoví na veškeré Vaše dotazy.

Tento projekt podporuje i obec Vidče.

Zástupce společnosti Vegacom a.s. pro Vaši lokalitu:
Jméno: Začal Pavel
Kontakt: 603 855 320


Tříkrálová sbírka v roce 2023 ve Vidči

S přáním Božího požehnaní a všeho dobrého do nového roku navštívili Vaše domovy Tři králové. Nesli s sebou také dar radosti ze setkání, z lidské vzájemnosti, ze života samého, radost, že pokud se ocitneme ve složité situaci, najde se pomocná ruka a otevřené srdce, které nám pomůže obtíže překonat. Zároveň prosili o finanční dar na pomoc lidem s hendikepem, nemocným a umírajícím, dětem bez dobrého rodinného zázemí nebo seniorům.

Dnešní doba není jednoduchá. Do našich životů zasáhla epidemie, válečný konflikt v blízké zemi a ekonomické problémy, které se dotýkají každého z nás. Někoho více, někoho méně. Na Charitu Valašské Meziříčí se už nyní obrací více lidí s prosbou o pomoc a očekává se, že těch, kteří bez podpory druhých svoji nelehkou životní situaci sami nezvládnou, bude i nadále přibývat. Naše Charita se na tento nárůst již nyní připravuje.

A vy nám v tom velkou měrou pomáháte. Díky vaši solidaritě a ochotě pomáhat se v letošním 23. ročníku Tříkrálové sbírky podařilo vykoledovat 3 109 723 korun.

Částka z kasiček je 3 088 323 korun a z on-line kasičky je 21 400 korun. Ve Vidči, kde se koledovalo v sobotu 7. ledna, se vybralo 117 272,- Kč.

Naší Charitě zůstává 65% z vybrané částky. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity. Z vašich darů letos podpoříme provoz Centra sociálně – materiální pomoci, pořídíme automobily pro 4 sociální služby (financování spoluúčasti projektu IROP), oplotíme náš pozemek na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí, opravíme výtah v budově Centra denních služeb v Rožnově p. R. a podpoříme humanitární projekty Arcidiecézní charity Olomouc.

Na území naší působnosti koledovalo přes 1 500 dobrovolníků.

Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Velké díky patří zejména všem dárcům, koordinátorům sbírky v jednotlivých obcích, lidem v zázemí sbírky a všem koledníkům, kteří mohli Vaše domovy označit požehnáním K + M + B + 2023.

Děkujeme rovněž obcím, městům, farnostem a školám za vstřícnost a ochotu při realizaci této sbírky. A dále také MP Krásno, a.s., Váhala a spol. s r.o. a Jacobs Douwe Egberts Valašské Meziříčí za materiální podporu Tříkrálové sbírky.

Všem za pomoc při organizaci a hlavně za příspěvky do kasiček patří ještě jednou velký dík.

Vše o Tříkrálové sbírce můžete najít na webových stránkách Charity Valašské Meziříčí (https://www.valmez.charita.cz) a jejím facebooku (Charita Valašské Meziříčí), nebo na webu Tříkrálové sbírky (https://www.trikralovasbirka.cz).

S úctou
Ing. Jiří Gavenda, ředitel

MIMOŘÁDNÉ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ: ZÁKAZ VENKOVNÍHO CHOVU DRŮBEŽE

Na základě nařízení Státní veterinární správy platí v celé ČR zákaz venkovního chovu drůbeže, a to z důvodu rostoucího počtu ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky.
Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů se od zítřejšího dne zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje se umístit chované ptáky do budov v hospodářství.
Více informací naleznete na stránkách Státní veterinární správy.