Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informace

Čekají nás dopravní komplikace

Vážení spoluobčané,

v pondělí 3. srpna bude zahájena stavba chodníků v úseku autobusová zastávka “U Fabiánů” – “Křižnice”. V souvislosti s touto stavbou dojde vždy maximálně ve dvou úsecích ke svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu a průjezd tak bude kyvadlově zajištěn. Předem Vám děkuji, že budete mít na paměti skutečnost, že v celém úseku projíždíte staveništěm a rovněž budete ohleduplní k dělníkům, kteří se na staveništi budou pohybovat.

V průběhu měsíce srpna bude také zahájena oprava komunikace III. třídy v úseku pod viaduktem na Křižnicích (křižovatka na Hradisko) směrem na Rožnov pod Radhoštěm v celkové délce 480 m, jejíž investorem je Zlínský kraj. Stavba spočívá v opravě povrchu komunikace a dále dojde k vybudování pilotové opěrné stěny. Tato stavba přinese mnohem větší dopravní komplikace. V době vrtání pilotů dojde ke kompletní uzavírce komunikace a to v termínu 17. 8. 2020 až 10. 9. 2020. Oficiální objízdná trasa do Rožnova p. Rad a z Rožnova p. Rad do naší obce bude v tento termín přes Valašskou Bystřici (Spina – Na Horách – Hlaváčky – Uhliska – Kramolišov – R.p.R.). V tento termín rovněž nebudou autobusy veřejné linkové dopravy obsluhovat zastávky “Vidče, Fabián”, “Vidče, Křižnice”, “Rožnov p. R., obřadní síň” a “Rožnov p. R., Videčská“. Do Rožnova p.R. a z Rožnova p.R. pojedou autobusy tedy pouze tzv. “na okolo” přes Střítež n. B. a Zubří. První zastávkou autobusů ve směru do Rožnova bude tedy dočasně zastávka “Vidče, Křižan”, tato zastávka bude zároveň poslední obslouženou zastávkou při cestě z Rožnova p.R., na zastávku “Vidče, Křižnice” autobusy zajíždět nebudou. Jízdní řády aktualizuje ČSAD Vsetín v průběhu dalších dnů.   

Věřím, že tuto dopravní komplikaci zvládneme s pevnými nervy a pochopením.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce


  ZK-20-0725 COLAS CZ - Sil. III4868 Vidče - Rožnov p. Radhoštěm, sesuv - uplna uzavirka (955,6 KiB, 41 stažení)

Poznejte Radost!

Chcete poznat Denní stacionář Radost? Přijďte k nám na návštěvu!

Jestli se cítíte osamělí, některé věci už třeba, vzhledem k věku nebo zdravotnímu omezení, hůře zvládáte, potřebujete pomoc, radu nebo jen být mezi lidmi, přijďte s námi pobýt, strávit pár příjemných chvil nebo zažít třeba i něco nového.

V Denním stacionáři Radost je nám spolu dobře. Společné chvíle trávíme v našem příjemném „obývacím pokoji“, odpočívárně nebo s kafíčkem na venkovní terase ve stínu pod markýzou.

Děláme to, co nás baví a na co máme dostatek energie. Odpočíváme, povídáme si, někdy se trochu protáhneme, zpíváme si, čteme, luštíme křížovky a hádanky, hrajeme hry, taky tvoříme a vyrábíme hezké věci. Jdeme se projít do parku, na krásnou farní zahradu, na kafíčko do kavárny nebo na náměstí na zmrzlinu. V létě si venku na ohni opečeme špekáček nebo usmažíme výbornou vaječinu. Občas si i zajedeme na výlet.

Když něco důležitého potřebujeme zařídit, vždy se nám dostane profesionální pomoci i rady, vždy nám někdo pomůže vše hladce zvládnout.

Pokud chcete Denní stacionář Radost poznat a dozvědět se více o těch, kdo ho tvoří, zastavte se, třeba jen na chvilku, na přátelské posezení. Najdete nás v Rožnově pod Radhoštěm v budově Charity vedle kostela.

Neváhejte, zastavte se, rádi Vám podáme bližší informace.

Nebo volejte na telefonní číslo 603 549 642.

Přijďte si Radost k nám užít. S Radostí Vás přivítáme!

Za Charitu Valašské Meziříčí

Zlatuše Lušovská – vedoucí DS Radost

Možnost zakoupení desinfekce

Milí spoluobčané,

ve středu 15. 4. 2020 si můžete v době od 9.00-11.00 h a od 15.00 h do 17.00 h opět zakoupit před budovou OÚ desinfekce.

Lze odebrat 0,5 l desinfekce na číslo popisné. Cena desinfekce je 50 Kč – prosíme občany, aby měli připravenou přesnou částku. Pokud se z důvodu např. vysokého věku nemůže z některých domácnosti dostavit žádný člen a nemá této domácnosti kdo desinfekci vyzvednout, volejte ve všední dny v době od 8.00 h do 9.00 h tel. 571 655 010, desinfekce Vám bude přivezena domů.

Upozornění na uzavření silnice ve Stříteži nad Bečvou

Upozorňujeme občany, že od úterý 14. 4. 2020 od 21.00 h do středy 15. 4. 2020 do 19.00 h bude uzavřen ve Stříteži nad Bečvou z důvodu stavebních prací most přes řeku Bečvu a nebude tedy možné se napojit z komunikace III. třídy č. 4868 na komunikace I. třídy č. 35.

Do Valašského Meziříčí je tedy potřeba cestovat v tento termín přes Rožnov pod Radhoštěm. 

Obec Vidče otevřela transparentní účet pro rodinu Hoškových

Obec Vidče otevřela transparentní účet pro rodinu Hoškových, kterým vyhořel dům a je neobyvatelný.

Finanční příspěvky zasílejte na číslo účtu

123-0727710257/0100

Děkujeme


https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/pozar-vazne-poskodil-rodinny-dum-v-obci-vidce-na-vsetinsku-40318912

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/640409/dum-na-vsetinsku-zdevastoval-pozar-rodina-s-dvema-detmi-prisla-o-strechu-nad-hlavou.html


Nabídka palivového dříví

Lesní správa Rožnov p.R. nabízí k prodeji palivové dříví jehličnaté i listnaté v okolních lesích ve správě státního podniku. Dříví lze pořídit formou takzvané samovýroby, kdy si zájemce ve vymezené části lesa vyrobí palivo vlastními prostředky nebo i nákupem hotových sortimentů na skládkách u odvozních cest. Pro bližší informace o aktuální nabídce a cenových podmínkách v okolí vaší obce se prosím obraťte na uvedené kontaktní osoby:

Samovýroba:
Revír Valašská Bystřice – Lukáš Fojtášek (724623946)

Hotové sortimenty:
Ing. Ondřej Nohál (725673190)

Prohlášení mysliveckého hospodáře

Vzhledem k současné situaci, která omezuje pohyb občanů, se zvyšuje počet občanů na zdravotních procházkách v lesních porostech a na loukách. Tímto žádá Myslivecký spolek Vidče své občany, ale nejen je, aby zbytečně při svých procházkách neplašili volně žijící zvěř. V současné době se rodí první mláďata, například Zajíce polního (Lepus europaeus). Období kladení mláďat zvěře trvá až do poloviny června, kdy klade svá mláďata Srnec obecný (Caprelous caprelous). V případě, že taková mláďata najdete, žádáme vás, abyste se jich nedotýkali a nebrali je domů. Tyto mláďata nejsou opuštěná a jejich matka si je vyzvedne, až odejdete. Své psy voďte, prosím, na vodítku a pouštějte je tam, kde máte přehled a jistotu, že vás na vaše zavolání poslechnou. Například zvěř srnčí je přežvýkavec, to znamená že po svých pastevních cyklech, kterých je až 15 za den, potřebuje zalehnout a přežvykovat. V případě, že srnčí zvěř takto za den proženou například 3-4 psi, může dojít k jejímu vyčerpání, v zimním období zápalu plic a následnému úhynu, nehledě na to, že někteří psi jsou schopni tuto zvěř strhnout a usmrtit. Dále žádáme uživatele terénních motorek, aby nejezdili po lesních porostech a traktorových vyvážecích linkách (Třídy L3). Stále jsou to pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), i když to vypadá, že je to ,,lesní cesta“, tak to opravdu lesní cesta není. Nejenže plašíte zvěř svoji činností, ale porušujete zákon 289/1995 Sb, §20, odstavec 1, písmeno a, g.  Mohli byste namítat, že myslivci, lesníci, majitelé lesa a pracovníci v lese jezdí taky po lese. Ovšem pro takovéto případy je v tomto zákoně výjimka, podle §20, odstavce 6, 7. Nehledě na to, že místním zemědělcům působí škody na travních porostech a vytvářejí erozní rýhy. Naše obec se nachází přibližně ze tří čtvrtin v CHKO Beskydy,  má to svůj význam. Jsou zde rozsáhlé typy geobiocénů typické pro Západokarpatskou provincii. V naší obci rostou i Vstavače mužské (Orchis mascula), jež jsou silně chráněny a jezdění po loukách na terénních motorkách, by mohlo tyto rostliny ohrozit. Také bych chtěl upozornit na zvyšující se množství odpadků v lesích, na loukách, zejména pak okolo cest. Při svých pochůzkách někteří naši členové tyto odpadky sbírají. Nejenže odpadky libovolně poházené jsou esteticky nevhodné, ale jejich dopad na životní prostředí může být fatální. Takže si, prosím, všechny odpadky co do lesa nepatří, odneste domů, případně na místa tomu určená. Zároveň bych chtěl poděkovat všem, co se také podílí na čištění lesa od odpadu, který tam rozhodně nepatří. Naše krajina je přece krásná, tak si ji udržujme i pro další generace.


Za Myslivecký spolek myslivecký hospodář.

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ: Autobusy v kraji budou od 30. března jezdit opět podle jízdních řádů platných o letních prázdninách

ZLÍNSKÝ KRAJ – V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob v České republice z důvodu zamezení šíření koronaviru bude ve veřejné dopravě s platností od pondělí 30. 3. 2020 do odvolání na všech autobusových regionálních linkách zajišťovaných Zlínským krajem znovu zaveden provoz podle jízdních řádů, které platí o letních prázdninách.

„Opětovně tak budou zajištěny i autobusové spoje, které v ranních a večerních hodinách využívají cestující pro cestu do práce a z práce,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy. V platnosti však zůstává omezení dálkových spojů. Vybrané dálkové spoje jedoucí do Brna budou zkráceny do Vyškova,ostatní spoje do Brna a Ostravy budou včetně víkendu zrušeny.

V železniční dopravě zůstávají v platnosti krizové jízdní řády platné od 24. 3. 2020.

Změny ve vyhledávačích spojení, např. IDOS, se projeví nejpozději 30. 3. 2020.

Nové jízdní řády s platností od 30. 3. 2020 budou nejpozději od soboty 28. 3. 2020 dostupné také na webovém portálu ID ZK, který spravuje společnost KOVED, viz  https://www.id-zk.cz/jizdni-rady.

27. 3. 2020

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz