Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informace

Fotosoutěž na téma Srdce domovem

Dobrý den,

u příležitosti 30.výročí založení Charity Valašské Meziříčí vyhlašujeme Fotosoutěž na téma Srdce domovem.

V příštím roce Charita Valašské Meziříčí bude slavit své jubileum – 30 let od svého založení.

V průběhu roku budeme toto výročí připomínat a slavit 🙂

Už nyní vyhlašujeme Fotosoutěž. Slavnostní vernisáž  s vyhlášením vítězů soutěže a zahájení výstavy fotografií se  bude konat 15. března 2022.

Informace o fotosoutěži najdete také na webových stránkách www.valmez.charita.cz a FB Charity.

Moc děkuji.

Přeji hezký den

Martina Došková

Ing. et Bc. Martina Došková
Public relation a marketing

Charita Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
www.valmez.charita.cz

Informovanost občanů na Rožnovsku

Obce na Rožnovsku se spojily a rády by zjistily, jak kvalitně jsou jejich občané informováni a jak nejlépe jim předat co nejvíce informací o dění v obcích.  Z tohoto důvodu vznikl krátký dotazník a my budeme rádi za jeho vyplnění.

Dotazníky jsou dostupné v on-line podobě na webových a facebookových stránkách jednotlivých obcí a Sdružení Mikroregion Rožnovsko do konce října 2021. Dotazníky si můžete také na uvedených stránkách stáhnout v PDF formátu, vyplnit a odevzdat do schránek na obecních úřadech
do 31. 10. 2021. Dotazníkové šetření bude probíhat také namátkově v terénu.
Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 5 minut. Zpracování odpovědí bude probíhat anonymně. V dotazníku je taktéž prostor pro Vaše názory. Dotazníkové šetření je realizováno v rámci projektu
„Posílení a efektivita komunikace s veřejností v Mikroregionu Rožnovsko“ (registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016745), který je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Věříme, že vytvoření kvalitní komunikační strategie povede ke zlepšení spokojenosti občanů obcí
na Rožnovsku.

Předem děkujeme za Váš čas, ochotu a spolupráci.

Sdružení Mikroregion Rožnovsko

ODKAZ NA ON-LINE DOTAZNÍK: https://forms.gle/riHu2eSN8mvKyxsYA

Letních taneční kurzy 2021

Prázdninoý kurz tance LÉTO 2021 pro páry – dospělí
Typ kurzu:  základní
Tance:  Blues, Waltz, Valčík, Polka, Cha Cha, Jive, Bachata
Lektoři:  Tomáš Ožana a Gabriela Žigová
Místo konání: Sokolovna Zubří
Termín zahájení: 5.7.2021 v (18.30 – 20.10h)
Rozsah kurzu: 8 pravidelných lekcí
Časová délka lekce:  2 x 45 min / 1,5 h
Cena kurzu:  2500 Kč / pár
Další možný progres:  možnost pokračovacího kurzu s výukou dalších tanců
Doporučené oblečení:  volnočasové i společenské.


Prázdninoý kurz tance LÉTO 2021 sólo ženy – dospělí
Typ kurzu: základní pro ženy (sólo dance)
Tance: Bachata
Lektoři: Gabriela Žigová
Místo konání: Sokolovna Zubří
Termín zahájení: 8.7.2021 v (18.30 – 19.30h)
Rozsah kurzu: 8 pravidelných lekcí
Časová délka lekce: 1 x 60 min
Cena kurzu: 1200 Kč / osoba
Další možný progres: možnost pokračovacího kurzu s výukou dalších tanců.
Doporučené oblečení: volnočasové


Omezení pohybu se zpřísní + formuláře

‼Nouzový stav byl prodloužen až do 28.3.2021. Omezení pobybu budou platit od 1.3.2021 do 21.3.2021.

❌ Cesty mezi okresy nebudou až na výjimky možné. V Praze bude možné cestovat mezi městskými částmi
💼 Pro cesty do zaměstnání mimo okres bude potřeba například potvrzení zaměstnavatele, pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty
🤝 Návštěvy příbuzných v rámci okresu s bydlištěm podle nařízení vlády nebudou povolené, pokud nejde o zajištění nezbytných potřeb či nutné péče
🥖 Nákupy budou možné pouze v rámci okresu, a to v nezbytném počtu osob, vláda asi na půlku zredukovala výjimky pro maloobchod a služby. Otevřené budou dál potraviny, lékárny, drogerie, optiky a výdejny zboží
🏫 Uzavřou se všechny školy a školky kromě těch při zdravotnických zařízení a pro děti zdravotníků
🏃‍♂️ Sportování a vycházky budou možné pouze v rámci obce, venčení psů v noci bude možné do 500 metrů od bydliště.
😷 Venku v zastavěné oblasti obce bude vždy potřeba minimálně chirurgická rouška, v MHD a obchodech bude nutné mít respirátor, dvě roušky už nikoli. Ochrana dýchacích cest je podle nařízení ministerstva od 1. března povinná i na pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami, ochranné prostředky musí zaměstnancům zajistit zaměstnavatel, dostatek na každou směnu
👮‍♂️ Kontrolu dodržování všech opatření bude provádět policie, kterou může podle Jana Hamáčka posílit až 5 000 vojáků


PODROBNĚ, otázky a odpovědi: https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspxFormuláře k pohybu osob dle nových nařízení:


Hranice okresu Vsetín:

Hranice okresů a krajů v ČR:

Tříkrálová sbírka 2021

Stejně jako všechno ostatní v tomto roce, byla i Tříkrálová sbírka jiná. Tak, jako se ze dne na den, měnila proticovidová opatření, tak se měnily možnosti a způsoby jak uspořádat letošní Tříkrálovou sbírku, jejímž smyslem je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně a sociálně znevýhodněným občanům a přinášet Tříkrálové poselství, které boří hranice mezi lidmi.

Podpořit sbírku bylo možné na www.trikralovasbirka.cz, bankovním převodem na Tříkrálový účet č. 66008822/0800, kde po zadání variabilního symbolu 77707036 jste podpořili naši Charitu. Dále formou DMS na číslo 87 777 a přispěním do zapečetěných kasiček, které byly umístěny v kostelích, úřadech a obchodech v jednotlivých městech a obcích. První tři způsoby je možné i nadále využít k podpoře sbírky, a to až do 30. dubna.

Kasičky byly již rozpečetěny. Celkem se od dárců vykoledovalo 1 007 407 Kč. Z toho ve Vidči 52 539 Kč. Aktuální výnos online kasičky je 153 177 Kč. Celkem  je to 1 160 584 Kč.

Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc. Naší Charitě zůstává 58% z vybrané částky. Ty budou použity na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané tíživé situaci. Do Domu pokojného stáří koupíme profesionální mandl, který zajistí hloubkovou dezinfekci lůžkovin a prádla klientů. Část výtěžku sbírky bude použita na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci, jehož úkolem je bezplatně poskytnout, na základě vydané poukázky, materiální (potraviny, šatstvo) a ve zvlášť naléhavých případech i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme obcím, městům, farnostem, obchodům za vstřícnost, ochotu a pomoc při organizaci. Děkujeme vám za vaši finanční podporu.

Charita Valašské Meziříčí 

Martina Došková