Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informace

ZUŠ otevírá dveře novým žákům

ZUŠ Alfréda Radoka VM ve Vidči přijímá nové žáky!

(mv)

Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí pobočka Vidče vyhlašuje zápis ke studiu a talentové zkoušky. Žáci se mohou přihlásit ke studiu v hudebním oboru – pro nový školní rok 2021/2022 chystáme novinku – výuku hry na akordeon! Rozviňte i Vy nadání Vašeho dítěte a přihlaste jej do ZUŠ Alfréda Radoka.

Umění je důležitou součástí našeho život. V naší videčské pobočce, která se nachází v prostorách základní školy, máme to štěstí, že se děti mohou umělecky vzdělávat ve dvou oborech – v hudebním i výtvarném. V současné době nabízíme v rámci hudebního oboru výuku těchto nástrojů – klavír, kytara (klasická, elektrická, basová), kontrabas, zobcová flétna a žesťové nástroje. Součástí vzdělání je rovněž hudební nauka. Děti mají také možnost navštěvovat velká hudební tělesa naší ZUŠ ve Valašském Meziříčí (Dětský pěvecký sbor MIBIDIZO, Smyčcový orchestr, JazzZUŠák a další). Od září 2021 nabízíme novinku – výuku hry na akordeon. Vyučování povede zkušený učitel Roman Vavřík, který má mnohaleté pedagogické zkušenosti a zároveň je i výkonným hráčem v kapelách. Tento nový obor bude otevřen v případě dostatečného počtu zájemců o studium.

Výtvarný obor se vyučuje v naší obci již mnoho let, děti se zde věnují kresbě, malbě i prostorové tvorbě. Součástí výuky je i teoretická průprava zaměřená na výtvarnou kulturu. Děti jsou podporovány ve svém talentu a pod odborným vedením vznikají krásná díla, která je možné zhlédnout na pravidelně pořádaných výstavách.

Změna způsobu výuky z prezenčního studia na distanční model zasáhla samozřejmě v době pandemie i vzdělávání v ZUŠ. Výuka však běží dál ve vysoké kvalitě, vyučujeme přes několik druhů sociálních platforem, naši žáci dokáží pod vedením zkušených pedagogů nacvičit úžasná hudební díla, výtvarníci zase tvoří krásné obrazy. Nic nás nepřipraví o radost z umělecké tvorby.

Pokud byste chtěli své děti přihlásit do hudebního či výtvarného oboru, navštivte na našich webových stránkách sekci Studium v ZUŠ – Zápis do ZUŠ: http://www.zus-vm.cz/pro-media/zapis-do-zus/ Zde najdete odkaz na elektronickou přihlášku i podmínky k talentovým zkouškám.  Talentové zkoušky běžně probíhají přímo v ZŠ Vidče v jarních měsících, o termínu by byli rodiče budoucích žáků informováni. Pokud by situace nebyla příznivá a školy by zůstaly uzavřené, budeme řešit talentovky individuální formou.

Veškeré informace Vám poskytne Mgr. Marta Vavříková, tel: 603 332 890, email: vavrikova@zus-vm.cz


Omezení pohybu se zpřísní + formuláře

‼Nouzový stav byl prodloužen až do 28.3.2021. Omezení pobybu budou platit od 1.3.2021 do 21.3.2021.

❌ Cesty mezi okresy nebudou až na výjimky možné. V Praze bude možné cestovat mezi městskými částmi
💼 Pro cesty do zaměstnání mimo okres bude potřeba například potvrzení zaměstnavatele, pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty
🤝 Návštěvy příbuzných v rámci okresu s bydlištěm podle nařízení vlády nebudou povolené, pokud nejde o zajištění nezbytných potřeb či nutné péče
🥖 Nákupy budou možné pouze v rámci okresu, a to v nezbytném počtu osob, vláda asi na půlku zredukovala výjimky pro maloobchod a služby. Otevřené budou dál potraviny, lékárny, drogerie, optiky a výdejny zboží
🏫 Uzavřou se všechny školy a školky kromě těch při zdravotnických zařízení a pro děti zdravotníků
🏃‍♂️ Sportování a vycházky budou možné pouze v rámci obce, venčení psů v noci bude možné do 500 metrů od bydliště.
😷 Venku v zastavěné oblasti obce bude vždy potřeba minimálně chirurgická rouška, v MHD a obchodech bude nutné mít respirátor, dvě roušky už nikoli. Ochrana dýchacích cest je podle nařízení ministerstva od 1. března povinná i na pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami, ochranné prostředky musí zaměstnancům zajistit zaměstnavatel, dostatek na každou směnu
👮‍♂️ Kontrolu dodržování všech opatření bude provádět policie, kterou může podle Jana Hamáčka posílit až 5 000 vojáků


PODROBNĚ, otázky a odpovědi: https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspxFormuláře k pohybu osob dle nových nařízení:


Hranice okresu Vsetín:

Hranice okresů a krajů v ČR:

Tříkrálová sbírka 2021

Stejně jako všechno ostatní v tomto roce, byla i Tříkrálová sbírka jiná. Tak, jako se ze dne na den, měnila proticovidová opatření, tak se měnily možnosti a způsoby jak uspořádat letošní Tříkrálovou sbírku, jejímž smyslem je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně a sociálně znevýhodněným občanům a přinášet Tříkrálové poselství, které boří hranice mezi lidmi.

Podpořit sbírku bylo možné na www.trikralovasbirka.cz, bankovním převodem na Tříkrálový účet č. 66008822/0800, kde po zadání variabilního symbolu 77707036 jste podpořili naši Charitu. Dále formou DMS na číslo 87 777 a přispěním do zapečetěných kasiček, které byly umístěny v kostelích, úřadech a obchodech v jednotlivých městech a obcích. První tři způsoby je možné i nadále využít k podpoře sbírky, a to až do 30. dubna.

Kasičky byly již rozpečetěny. Celkem se od dárců vykoledovalo 1 007 407 Kč. Z toho ve Vidči 52 539 Kč. Aktuální výnos online kasičky je 153 177 Kč. Celkem  je to 1 160 584 Kč.

Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc. Naší Charitě zůstává 58% z vybrané částky. Ty budou použity na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané tíživé situaci. Do Domu pokojného stáří koupíme profesionální mandl, který zajistí hloubkovou dezinfekci lůžkovin a prádla klientů. Část výtěžku sbírky bude použita na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci, jehož úkolem je bezplatně poskytnout, na základě vydané poukázky, materiální (potraviny, šatstvo) a ve zvlášť naléhavých případech i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme obcím, městům, farnostem, obchodům za vstřícnost, ochotu a pomoc při organizaci. Děkujeme vám za vaši finanční podporu.

Charita Valašské Meziříčí 

Martina Došková

Tříkrálová sbírka 2021 bude, ale jinak! – aktualizováno

Tříkrálová sbírka letos neproběhne tradičním způsobem.

Přispět do ní však můžete od 6. do 24. ledna 2021 do kasiček na těchto místech:
Potraviny Mája
Obecní úřad Vidče
Pošta Vidče
Potraviny COOP Jednota
Potraviny Hajný
a u koordinátorky sbírky Věry Kubějové Vidče 555.

Charita děkuje za Vaši štědrost.

I v roce 2021 k vám přijdou tři králové. Jako vždy přinesou radost a Boží požehnání. Netradiční okolnosti však vyžadují netradiční řešení, a proto koledníci dorazí v online podobě. Jejich cíl zůstává stále stejný – chtějí spolu s vámi pomoci lidem v nouzi

Vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace se Tříkrálová sbírka 2021 neuskuteční tradičním způsobem. Pomoci lidem v nouzi můžete on-line na www.trikralovasbirka.cz.

Podpořit naše záměry můžete také přispěním do zapečetěných kasiček umístěných v kostelích a obchodech v jednotlivých městech a obcích. Třetí možností bude přispění formou DMS.

Další informace o Tříkrálové sbírce 2021 budou zveřejněny na webu Charity Valašské Meziříčí, obecních a městských webových stránkách v prvním lednovém týdnu.

Hlavním koordinátorem sbírky je Mgr. Kateřina Kolajová – telefonní číslo: 603 549 682

www.valmez.charita.cz


Jízdní řád autobus (od 1.1.2021)

Jízdní řády do konce roku 2020: https://vidce.cz/jizdni-rad-autobus-vylukovy/

Změny v integrované dopravě Zlínského kraje od 1.1.2021:https://vidce.cz/2020/11/30/zmeny-v-integrovane-doprave-zlinskeho-kraje-od-1-1-2021/

Nový dopravce od 1.1.2020: https://vidce.cz/2020/11/24/novy-dopravce/

ČIPOVÉ KARTY NA AUTOBUSOVOU DOPRAVU OD 1. LEDNA 2021: https://www.idzk.cz/cipove-karty-na-autobusovou-dopravu-od-1-ledna-2021?fbclid=IwAR3bgvWbkm6WNH4mPvsx7wriiTUjoZrrWQ94Bd9vHJ6nbw2MTs0nEPogvY0