Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktuality

Nabídka palivového dříví

Lesní správa Rožnov p.R. nabízí k prodeji palivové dříví jehličnaté i listnaté v okolních lesích ve správě státního podniku. Dříví lze pořídit formou takzvané samovýroby, kdy si zájemce ve vymezené části lesa vyrobí palivo vlastními prostředky nebo i nákupem hotových sortimentů na skládkách u odvozních cest. Pro bližší informace o aktuální nabídce a cenových podmínkách v okolí vaší obce se prosím obraťte na uvedené kontaktní osoby:

Samovýroba:
Revír Valašská Bystřice – Lukáš Fojtášek (724623946)

Hotové sortimenty:
Ing. Ondřej Nohál (725673190)

Prohlášení mysliveckého hospodáře

Vzhledem k současné situaci, která omezuje pohyb občanů, se zvyšuje počet občanů na zdravotních procházkách v lesních porostech a na loukách. Tímto žádá Myslivecký spolek Vidče své občany, ale nejen je, aby zbytečně při svých procházkách neplašili volně žijící zvěř. V současné době se rodí první mláďata, například Zajíce polního (Lepus europaeus). Období kladení mláďat zvěře trvá až do poloviny června, kdy klade svá mláďata Srnec obecný (Caprelous caprelous). V případě, že taková mláďata najdete, žádáme vás, abyste se jich nedotýkali a nebrali je domů. Tyto mláďata nejsou opuštěná a jejich matka si je vyzvedne, až odejdete. Své psy voďte, prosím, na vodítku a pouštějte je tam, kde máte přehled a jistotu, že vás na vaše zavolání poslechnou. Například zvěř srnčí je přežvýkavec, to znamená že po svých pastevních cyklech, kterých je až 15 za den, potřebuje zalehnout a přežvykovat. V případě, že srnčí zvěř takto za den proženou například 3-4 psi, může dojít k jejímu vyčerpání, v zimním období zápalu plic a následnému úhynu, nehledě na to, že někteří psi jsou schopni tuto zvěř strhnout a usmrtit. Dále žádáme uživatele terénních motorek, aby nejezdili po lesních porostech a traktorových vyvážecích linkách (Třídy L3). Stále jsou to pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), i když to vypadá, že je to ,,lesní cesta“, tak to opravdu lesní cesta není. Nejenže plašíte zvěř svoji činností, ale porušujete zákon 289/1995 Sb, §20, odstavec 1, písmeno a, g.  Mohli byste namítat, že myslivci, lesníci, majitelé lesa a pracovníci v lese jezdí taky po lese. Ovšem pro takovéto případy je v tomto zákoně výjimka, podle §20, odstavce 6, 7. Nehledě na to, že místním zemědělcům působí škody na travních porostech a vytvářejí erozní rýhy. Naše obec se nachází přibližně ze tří čtvrtin v CHKO Beskydy,  má to svůj význam. Jsou zde rozsáhlé typy geobiocénů typické pro Západokarpatskou provincii. V naší obci rostou i Vstavače mužské (Orchis mascula), jež jsou silně chráněny a jezdění po loukách na terénních motorkách, by mohlo tyto rostliny ohrozit. Také bych chtěl upozornit na zvyšující se množství odpadků v lesích, na loukách, zejména pak okolo cest. Při svých pochůzkách někteří naši členové tyto odpadky sbírají. Nejenže odpadky libovolně poházené jsou esteticky nevhodné, ale jejich dopad na životní prostředí může být fatální. Takže si, prosím, všechny odpadky co do lesa nepatří, odneste domů, případně na místa tomu určená. Zároveň bych chtěl poděkovat všem, co se také podílí na čištění lesa od odpadu, který tam rozhodně nepatří. Naše krajina je přece krásná, tak si ji udržujme i pro další generace.


Za Myslivecký spolek myslivecký hospodář.

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ: Autobusy v kraji budou od 30. března jezdit opět podle jízdních řádů platných o letních prázdninách

ZLÍNSKÝ KRAJ – V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob v České republice z důvodu zamezení šíření koronaviru bude ve veřejné dopravě s platností od pondělí 30. 3. 2020 do odvolání na všech autobusových regionálních linkách zajišťovaných Zlínským krajem znovu zaveden provoz podle jízdních řádů, které platí o letních prázdninách.

„Opětovně tak budou zajištěny i autobusové spoje, které v ranních a večerních hodinách využívají cestující pro cestu do práce a z práce,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy. V platnosti však zůstává omezení dálkových spojů. Vybrané dálkové spoje jedoucí do Brna budou zkráceny do Vyškova,ostatní spoje do Brna a Ostravy budou včetně víkendu zrušeny.

V železniční dopravě zůstávají v platnosti krizové jízdní řády platné od 24. 3. 2020.

Změny ve vyhledávačích spojení, např. IDOS, se projeví nejpozději 30. 3. 2020.

Nové jízdní řády s platností od 30. 3. 2020 budou nejpozději od soboty 28. 3. 2020 dostupné také na webovém portálu ID ZK, který spravuje společnost KOVED, viz  https://www.id-zk.cz/jizdni-rady.

27. 3. 2020

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz                                    

Poděkování panu Radimu Červenkovi

Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Radimu Červenkovi a firmě Unicorno s.r.o. za dar v podobě respirátorů typu FFP2 pro naši obec. Respirátory byly poskytnuty paním prodavačkám v obchodech, paní pošťačce a vážně nemocným lidem v obci.

Velice si této spolupráce vážíme.

Pan Červenka první respirátory nakoupil ze svých prostředků a daroval je potřebným. Nyní shání sponzory z řad právnických i fyzických osob, kteří by byli ochotni přispět jakoukoliv částkou. Za vybrané peníze nakupuje další respirátory, které dále rozváží tam, kde jsou potřeba. Respirátory už pomohly např. v Domově seniorů v Rožnově pod Radhoštěm, ve Stromu života Rožnov pod Radhoštěm, v Charitě v Rožnov pod Radhoštěm, Rychlé záchranné službě ve Valašském Meziříčí atd.

Pokud byste se rozhodli darovat jakoukoliv částku, postupujte dle instrukcí:

 • Číslo účtu: FIO BANKA 220 023 5196/2010.
 • Pokud se rozhodnete pro dar ve výši 1 – 999 Kč, do poznámky napište “DAR Unicorno – ochranné prostředky”.
 • Pokud se rozhodnete pro dar ve výši 1000 Kč a více, do poznámky napište “DAR Unicorno – ochranné prostředky” a navíc musíte napsat na mail r.cervenka@unicorno.cz své iniciály a pan Červenka Vám zašle darovací smlouvu.

Respirátory pro vážně nemocné obyvatele naší obce

Díky daru od místního obyvatele, pana Radima Červenky z firmy Unicorno s.r.o., se obci podařilo sehnat respirátory typu FFP2. Tyto respirátory bychom rádi poskytli dlouhodobě vážně nemocným obyvatelům naší obce (onkologičtí pacienti, pacienti dojíždějící na dialýzu apod.), kteří musí pravidelně navštěvovat nemocniční zařízení a obyčejná rouška jim nestačí.


Pokud jste takovýto pacient, či máte nějakého ve svém okolí, ozvěte se na tel. 571 655 010, případně napište mail na adresu matrika@vidce.cz, abychom se domluvili na předání.

Jak nakládat s domovním odpadem v době koronaviru

Jak nakládat s domovním odpadem v době pandemie? 

Domácnosti v karanténě nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19:

 1. Odpad netřiďte – veškerý odpad z domácnosti, to znamená i papír, sklo a plasty, ukládejte společně do plastových odpadkových pytlů o tloušťce minimálně 0,2mm. V případě tenčích odpadkových plastových pytlů je nutné použít dva kusy.
 2. Pytel s odpadky pečlivě zavažte a v místě úvazu postříkejte dezinfekcí (alespoň Savo, Sanytol,…).
 3. Takto zabalený odpad uložte do černého kontejneru na směsný odpad, v případě domácností v rodinných domech do své popelnice.
 4. Odpad nikdy neukládejte vedle kontejneru nebo popelnice, aby nedošlo k infikování osob, které odpady svážejí.

Ostatní domácnosti:

 1. Nadále platí povinnost třídit odpad dle podmínek stanovených obcí.
 2. Použité roušky nejsou separovaný odpad – netřiďte je!
 3. Použité jednorázové roušky nebo kapesníky dávejte do uzavřeném plastovém pytlíku (!) a ten potom do nádoby na komunální odpad!!!
 4. Tento odpad v žádném případě nesmí končit v kontejnerech na papír nebo v jakémkoliv jiném kontejneru na separovaný odpad!

Pokud se i popeláři nakazí jakýmkoliv infekčním onemocněním a budou nuceni zůstat v izolaci nebo v karanténě, nebude kdo by odpad odvezl k likvidaci.

Děkujeme, že jste zodpovědní jak k sobě, tak k ostatním!

Roušky k zakoupení

Na pobočce české pošty lze zakoupit roušky vyrobené firmou LIPOELASTIC a.s. za cenu 50 Kč/kus. Po telefonické domluvě lze roušku zakoupit i na obecním úřadě.

Děkujeme paní pošťačce Renatě Fabiánové za ochotu zapojit se do prodeje.