Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vidče se umístilo na 3. místě v soutěži Odpadový Oskar ve Zlínském kraji

Vyhlášením obcí s nejmenší produkcí směsného odpadu v roce 2022 skončil devátý ročník soutěže Odpadový Oskar, kterou vyhlašuje spolek Arnika. Soutěží motivuje obce ke kvalitnímu odpadovému hospodářství. Vítězem se mohou stát obce, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok. Mezi úspěšné obce se zařadila i naše obec Vidče, když jsme se v kategorii obcí od 1001 do 5000 obyvatel umístili ve Zlínském kraji na skvělém 3. místě. Průměrný Čech nebo Češka ročně vyhodí asi 195 kg směsného komunálního odpadu. Vidčané však produkují v průměru “pouze” 129,9 kg směsného odpadu na obyvatele/rok. Vezmeme-li v potaz, že v roce 2015 jsme ve Vidči produkovali v průměru 198,4 kg směsného odpadu na obyvatele/rok, jde o velké zlepšení, za což Vám všem, milí Vidčané, patří veliké díky. Vítězná obec Zlínského kraje Chropyně dosáhla výsledku 113,1 kg směsného odpadu na obyvatele/rok – prostor k menší produkci směsného komunálního odpadu tedy ještě pořád máme 😀

S díky za odpovědný přístup k odpadovému hospodářství obce

Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Jiří Vaculín, místostarosta obc
e


Sdílet: