Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informace o rekonstrukci střechy kostela sv. Cyrila a Metoděje

Milí videčští spoluobčané!

Jistě jste si povšimli, že na našem farním kostele se dějí věci.

Ano, píšeme novou kapitolu v dějinách farnosti: Dosavadní eternitová střešní krytina dosluhuje a se svolením našich kolegů z památkové ochrany a Městského úřadu v Rožnově jsme dospěli k rozhodnutí, že ji vyměníme za měděný plech.

Vítězem výběrového řízení je firma Stavitelství střechy Hranice.

Práce by měly trvat tři roky, abychom směli co nejvíce využít různých dotačních titulů.

Celkové náklady budou zřejmě vyšší než 4.500.000 Kč. V prvním roce provádíme tu nejsložitější část, která bude stát více než 1.500.000 Kč. Jednou z původně neplánovaných víceprací bude výměna bednění. Dílo bude, na základě smluvních podmínek, ukončeno 31. října 2021.

Vážíme si peněžní pomoci z rozpočtu naší Obce. Jsme vděční za příspěvek ze Zlínského kraje i z Ministerstva kultury České republiky z programu pro Obce s rozšířenou působností. Jsme rádi také za přislíbený dar od Arcibiskupství olomouckého. Také farnosti z našeho děkanátu se rozhodli věnovat Vidči výtěžek jedné nedělní sbírky.

Děkuji Vám, milí drobní dárci, jménem celé farnosti za všechny příspěvky. Dokazují, že je pro Vás kostel sv. Cyrila a Metoděje neopominutelnou součástí Vašich životů. I díky vám udržujeme památku na stavitele tohoto chrámu, národního buditele, lidumila a prvofaráře P. Aloisa Pozbyla, jehož tělo spočívá na videčském hřbitově.

Zájemci mohou poukázat svůj dar na účet Římskokatolické farnosti Vidče zřízený u České spořitelny pod číslem 1765576399/0800. Pán Bůh zaplať!

Připomínám, že v těchto letech poznamenaných koronavirem jsou z hlediska daňových odpočtů mnohem výhodnější dary neziskovým společnostem. Budete-li chtít přispět, je možné vystavit jmenovitou darovací smlouvu pro vaše účetní. Za tímto účelem se na mě můžete obrátit (favidce@ado.cz či 731 626 519).

P. Pavel Hödl, SL.L., administrátor Římskokatolické farnosti Vidče

20. října 2021 v Zubří


Disproporce výšek
Různé výšky záklopu
Zvlněný záklop

Sdílet: