Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informovanost občanů na Rožnovsku

Obce na Rožnovsku se spojily a rády by zjistily, jak kvalitně jsou jejich občané informováni a jak nejlépe jim předat co nejvíce informací o dění v obcích.  Z tohoto důvodu vznikl krátký dotazník a my budeme rádi za jeho vyplnění.

Dotazníky jsou dostupné v on-line podobě na webových a facebookových stránkách jednotlivých obcí a Sdružení Mikroregion Rožnovsko do konce října 2021. Dotazníky si můžete také na uvedených stránkách stáhnout v PDF formátu, vyplnit a odevzdat do schránek na obecních úřadech
do 31. 10. 2021. Dotazníkové šetření bude probíhat také namátkově v terénu.
Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 5 minut. Zpracování odpovědí bude probíhat anonymně. V dotazníku je taktéž prostor pro Vaše názory. Dotazníkové šetření je realizováno v rámci projektu
„Posílení a efektivita komunikace s veřejností v Mikroregionu Rožnovsko” (registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016745), který je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Věříme, že vytvoření kvalitní komunikační strategie povede ke zlepšení spokojenosti občanů obcí
na Rožnovsku.

Předem děkujeme za Váš čas, ochotu a spolupráci.

Sdružení Mikroregion Rožnovsko

ODKAZ NA ON-LINE DOTAZNÍK: https://forms.gle/riHu2eSN8mvKyxsYA

Sdílet: