Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení č. 21/2019 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 14.4.2020

193/2020 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.

194/2020 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění usnesení č. 19 ze schůze rady obce ze dne 18. 3. 2020 a č. 20 ze schůze rady obce dne 2. 4. 2020.

195/2020 Rada obce Vidče schvaluje návrh ředitelky Mateřské školy na řešení prázdninového provozu ve školním roce 2019/2020.

196/2020 Rada obce Vidče schvaluje nabídku CBS nakladatelství s.r.o., Vodní 1972, 760 01 Zlín na natočení profesionálního leteckého videa obce v jarních a letních barvách.

197/2020 Rada obce Vidče schvaluje odpuštění 6 měsíčních nájmů provozoven, které jsou v obecních prostorách, z důvodu nouzového stavu COVID-19.

198/2020 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku firmy NELL PROJEKT s.r.o., Plesníkova 5559, 760 05 Zlín na projektové práce – „II. etapa – výstavba chodníku
v obci Vidče“.

199/2020 Rada obce Vidče, v souvislosti s mimořádným opatřením COVID-19, schvaluje rozpočtové opatření č. 3


Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Sdílet: