Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Výpis z usnesení č. 11/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 11. 3. 2020

108/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program řádného zasedání a určuje návrhovou komisi ve složení Mgr. Roman Petružela, pan Vladislav Basel a ověřovatelé zápisu: paní Kateřina Němcová, Mgr. Pavel Kuběja, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava Minarčíková.

109/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje Program rozvoje obce Vidče na období 2020–2025.

110/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci „Rekonstrukce víceúčelového hřiště“ z podprogramu MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2020 a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu obce 2020.

111/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci „Workoutové hřiště ve sportovním areálu Na Sahaře“ z podprogramu MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2020 a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu obce 2020.

112/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje podání žádosti o dotaci „Workoutové hřiště, Vidče“ z Programu na podporu obnovy venkova vypsaného Zlínským krajem a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu obce 2020.

113/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci „Pozorujeme a poznáváme život v zahradě – přírodní zahrada u ZŠ Vidče“ z podprogramu MŽP,
Národní program životního prostředí v roce 2020 a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu obce 2020.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Sdílet: