Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rekonstrukce místní komunikace Videčské paseky

V létě se dočkala rekonstrukce část komunikace ve směru na Velkou Lhotu. Došlo k vybudování kompletně nové silnice včetně podkladních vrstev v délce cca 200 m v úseku, jenž byl dlouhá léta v žalostném stavu. V rámci prací byl rovněž zbudovaný příkop na odvádění srážkových vod, dva propustky pod cestou, vsakovací jáma, a dva vjezdy na přilehlá pole.

Náklady na projekt činily: 1 946 101,53 Kč

Zhotovitelem stavby byla společnost KÁMENBAU s.r.o.

Sdílet: