Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení č. 8/2019 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 15.5.2019

70/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.

71/2019 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění usnesení č. 6 ze schůze rady obce Vidče ze dne 15.4.2019 a plnění usnesení č. 7 ze schůze rady obce Vidče dne 29.4.2019.

72/2019 Rada obce Vidče projednala a schvaluje žádost paní L.M., Vidče 369 o slevu ve výši 50 % za pronájem sálu KD ve Vidči.

73/2019 Rada obce Vidče projednala a neschvaluje žádost o podporu provozu Linky bezpečí.

74/2019 Rada obce Vidče projednala a neschvaluje žádost o podporu provozu Linky bezpečí.

Ve Vidči  dne 16.5.2019

Mgr. Pavel Drda
starosta obce 

Milena Dudová
místostarostka obce

Sdílet: