Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení č. 7/2019 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 29.4.2019

67/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.

68/2019 Rada obce Vidče schvaluje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Rekonstrukce místní komunikace Videčské paseky“ firmu KÁMENBAU s.r.o., Vidče 581, 756 53 Vidče. Rada obce Vidče zároveň schvaluje Smlouvu o dílo s firmou KÁMENBAU s.r.o., Vidče 581, 756 53 Vidče a pověřuje starostu obce Smlouvu o dílo podepsat.

69/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/0785/2019/STR mezi poskytovatelem dotace Zlínským krajem a Obcí Vidče na akci „Rekonstrukce zázemí tělocvičny Vidče“. Dotace je poskytována na základě Programu na podporu venkova ve výši 49,97% celkových způsobilých výdajů. Rada obce zároveň pověřuje starostu obce podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace.

70/2019 Rada obce Vidče schvaluje nabídku firmy NVB LINE s.r.o. na místní úpravu provozu v lokalitě „Kutiska“.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Sdílet: