Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení č. 6/2019 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 15.4.2019

59/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.

60/2019 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění usnesení č. 5 ze schůze Rady obce Vidče ze dne 13.3.2019.

61/2019 Rada obce Vidče schvaluje nákup 17 popelnic na kov o obsahu 240 l.

62/2019 Rada obce Vidče neschvaluje nabídku firmy Optimal-Energy.cz, a.s. na energetickou optimalizaci ZŠ a MŠ z důvodu nedoplnění požadovaných materiálů.

63/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o převodu práv a povinností stavebníka uzavřenou mezi Obcí Vidče a Tělovýchovnou jednotou Vidče z.s.

64/2019 Rada obce Vidče schvaluje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Rekonstrukce zázemí tělocvičny Vidče“ firmu Olejník – stavby s.r.o., Meziříčská 1656, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Rada obce Vidče zároveň schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Olejník – stavby s.r.o., Meziříčská 1656, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a pověřuje starostu obce Smlouvu o dílo podepsat.

65/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání a nájmu věcí sloužících k podnikání uzavřenou s paní Emilií Melichaříkovou, bytem Sídlištní 1136, 756 54 Zubří.

66/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila nabídku paní Gabriely Peškové na výsadbu zeleně u nově opraveného vstupu na hřbitov.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Sdílet: