Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Další postup v zavedení nového systému svozu odpadů

Vážení občané, od dubna začal v naší obci fungovat nový systém svozu komunáního odpadu. Na základě upozornění od svozové firmy mi k tomuto dovolte pár poznámek. Papíry, které vhazujete do modré popelnice, prosím, nesvazujte provázky, nevhazujte v igelitových pytlích ani nelepte izolepou do větších balíčků, ale vhazujte je do popelnic navolno. Stejně tak sklo, které vhazujete do zelených 1 110 l kontejnerů rozmístěných po obci, nevhazujte do kontejneru v igelitových pytlích či taškách, ale vhazujte ho do kontejneru po jednotlivých kusech. Do těchto kontejnerů patří veškeré sklo nejen barevné. Za respektování těchto jednoduchých pravidel Vám předem děkuji, usnadníte tak práci lidem na dotřiďovacích linkách. Přes aplikaci MOJEPOPELNICE (dostupná na www.mojepopelnice.cz) budete moci sledovat jednotlivé svozy pomocí kódu, který má každá domácnost uveden na smlouvě o výpůjčce popelnic, kterou jste podepisovali na obecním úřadě. V současnosti probíhá konfigurace aplikace MOJEPOPELNICE a softwarové nastavení čteček QR kódu na míru pro naši obec. Monitorování jednotlivých svozů bude spuštěno v průběhu června/července tohoto roku. O přesném termínu Vás budeme informovat ve zpravodaji obce a webových stránkách.


Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Sdílet: