Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Další postup v zavedení nového systému svozu odpadů

Vážení občané,

prosím a vyzývám všechny, kteří jste si prostřednictvím závazné objednávky v papírové formě či na webu obce objednali popelnice na tříděný odpad, abyste se v termínu 25. 2. 2019 – 8. 3. 2019 dostavili na obecní úřad k podpisu Smlouvy o výpůjčce. Na základě této smlouvy Vám budou v termínu 11. 3. 2019 – 22. 3. 2019 doručeny popelnice pracovníky OÚ do domácnosti. Společně se smlouvou obdržíte brožuru ohledně třídění odpadů a kalendář svozu odpadů do konce kalendářního roku.

Předem Vám děkuji za součinnost.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Sdílet: