Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Slibovaná změna ve svozu odpadů bude zahájena v březnu

V předchozích vydáních zpravodaje jste byli informováni o připravovaných změnách nakládání s odpady v našich domácnostech. Na počátku prosince jste měli rovněž možnost besedovat na toto téma v sále kulturního domu. Děkuji Vám všem, kteří jste projevili zájem svou účastí na besedě.

Avizovaná změna spočívá ve svozu směsného odpadu v intervalu.

Nové intervaly svozu platné od března 2019:

Směsný odpad — 1x za 14 dnů
Papír a plast — 1x za 4 týdny
(modrá a žlutá 240l nádoba)

Nádoby na bioodpad — 1x za 14 dní v letních měsících a 1x za 28 dní v zimních měsících.

Takto nastavený svozový systém se rozběhne v měsíci březnu. Popelnice na tříděný odpad budou do domácností rozvezeny pracovníky obecního úřadu v průběhu měsíce února, rovněž obdržíte brožury k třídění odpadu a kalendář svozu jednotlivých druhů odpadů.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Sdílet: