Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného dne 30. 10. 2018

1/2018 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program ustavujícího zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení Mgr. Roman Petružela, Mgr. Lumír Ondřej a ověřovatelé zápisu: paní Kateřina Němcová, paní Renáta Fabiánová, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava Minarčíková.

2/2018 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

3/2018 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.

4/2018 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.

5/2018 Zastupitelstvo obce Vidče volí starostou obce Mgr. Pavla Drdu.

6/2018 Zastupitelstvo obce Vidče volí místostarostkou obce paní Milenu Dudovou.

7/2018 Zastupitelstvo obce Vidče volí členem Rady obce Vidče Mgr. Pavla Kuběju.

8/2018 Zastupitelstvo obce Vidče volí členem Rady obce Vidče Ing. Karla Malíka.

9/2018 Zastupitelstvo obce Vidče volí členem Rady obce Vidče pana Oldřicha Buryho.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Sdílet: