Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Videčský zpravodaj – rok 2013


  Videčský zpravodaj 2013 - 12 - Prosinec (2,7 MiB, 354 stažení)

Informace z obecního úřadu: Dovolená, Svoz odpadu v prvním pololetí roku 2014, Usnesení č.43 ze schůze Rady obce, Usnesni č.44 ze schůze Rady obce, Usnesení č.23/2013 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce; Cena vody a stočného v roce 2014; Světlo, která nezhasíná; Bohoslužby v době vánoční; Dvůr Hradisko dnes; Podzim na Hradisku; Životní jubilea; Knihovna; Listopad ve videčské škole; Mikuláš ve Vidči; Mikulášská nadílka v MŠ; Vánoce na dědině; Starší žáci Vidče;


  Videčský zpravodaj 2013 - 11 - Listopad (1,1 MiB, 586 stažení)

Informace obecního úřadu: Nový územní plán obce Vidče, Stavební práce, Kanalizace obce – domovní kanalizační přípojky, Obecně závazná vyhláška obce Vidče č. 1/2013 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, Usnesení č.42 ze schůze Rady obce, Usnesení č. 22/2013 ZO; Životní jubilea; Co se událo v měsíci říjnu v naší Mateřské škole?; Průvod strašidel; Pohodový zájezd na Olomoucko; Říjen na videčské škole; Knihovna; Mladší přípravka Vidče po podzimu 2013; Starší přípravka Vidče po podzimu 2013


  Videčský zpravodaj 2013 - 10 - Říjen (1,5 MiB, 474 stažení)

Informace obecního úřadu: Nákup domácích kompostérů, Oznámení o době a místě konání voleb v obci pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Nový územní plán obce, Usnesení č. 41 ze schůze Rady obce; Vítání občánků a jiná životní jubilea; 23.9. 2013 První tvůrčí dílnička v přírodní zahradě MŠ Vidče “Odpoledne s mými rodiči”; Září ve videčské škole; Ladův podmzim ve Vidči; Setkání seniorů; Knihovna; Blanský les a Šumava II; Pranostiky na měsíc říjen; Sport: Stručné shrnutí průběhu podzimní části fotbalové sezóny 2013/2014


  Videčský zpravodaj 2013 - 9 - Září (1,1 MiB, 418 stažení)

Informace z obecního úřadu: Termín odvozu odpadu, Kanalizační přípojky, Usnesení š. 39 Rady obce, Usnesení č. 21 ZO, Usnesení č. 40 Rady obce; Co lze vypouštět do kanalizace; Pozvánka – Ladův podzim na Krásné samotě; Tisková zpráva: Ve Vidči se objevil kamenný ještěr; Knihovna; Pozvánka na setkání seniorů; Info: Jednodenní poznávací zájezd Olomoucko; Nová fotbalová sezona 2013/2014; Žáci TJ Vidče


  Videčský zpravodaj 2013 - 7, 8 - Červenec, srpen (771,2 KiB, 535 stažení)

Informace obecního úřadu – Usnesení č. 20 ZO; Ukončení školního roku 2012/13; Červen na videčské škole; Poděkování; Abeceda to je věda…; Učení je zábava to je naše zahrada; Vyhodnocení plastu za 2. pololetí; Zájezd Olomoucko; Ladův podzim na Krásné samotě u Nováků; Informace místní knihovny; Shrnutí uplynulé fotbalové sezony 2012/2013


  Videčský zpravodaj 2013 - 6 - Červen (1,1 MiB, 365 stažení)

Nový územní plán obce Vidče; Kanalizace obce – domovní kanalizační přípojky; Usnesení č. 37, 28 Rady obce; Poděkování firmě Cabot s.r.o.; Ne každému čte Marek Eben…; Svoz odpadu v druhém pololetí roku 2013; Pozvání na pouť; Poznávací zájezd na Opavsko; Pasování na čtenáře; Květen v základní škole; Dětské odpoledne; Pozvání na výstavu starých loutek; Výlet k MDD na hájenku Semetín; Vítání občánků


  Videčský zpravodaj 2013 - 5 - Květen (1,1 MiB, 379 stažení)

Informace z obecního úřadu: Čistota obce, Kanalizace, Územní plán; Usnesení č. 36 Rady obce; Usnesení č. 19 ZO; Naše země kulatá je…; Přání maminkám; Letem čarodějným světem; Duben na videčské škole; Knihovna; Jarní část fotbalové sezóny 2012/2013 je v plném proudu…


  Videčský zpravodaj 2013 - 4 - Duben (1,4 MiB, 676 stažení)

Informace obecního úřadu; Kanalizece – nové informace; Postup při napojování na kanalizaci obce; Cena stočného; Usnesení č. 35 Rady obce; Informace Valašského ZOD, družstva Zašová; Ilustrátor Adolf Dudek navštívil naše děti v MŠ; Březen na videčské škole; Noc s Andersenem; Knihovna; Malování vajíček; Seznam přijatých dětí do mateřské školky; Jak se budí jaro v mateřské škole; Zpráva o činnosti oddílu stolního tenisu TJ Vidče; Aktualizovaný los jarních zápasů fotbalu; Žáci Vidče


  Videčský zpravodaj 2013 - 3 - Březen (1,4 MiB, 416 stažení)

Informace obecního úřadu – svoz odpadu; Usnesení č. 34 Rady obce; Usnesení č. 18 ZO; Blahopřání – Viktorie Hajná; Bohoslužby Velikonoce; Knihovna – měsíc knihy; Únor na videčské škole; Dětský karneval; Mladší žáci Vidče; Jarní část fotbalové sezony začíná


  Videčský zpravodaj 2013 - 2 - Únor (1,1 MiB, 492 stažení)

Informace obecního úřadu – územní plán; Usnesení č. 34 Rady obce; Veselí a radost; Sněhurka a sedm trpaslíků; Knihovna; Leden na videčské škole; Zájezdy – informace; Informace z mateřské školky; Vyhodnocení plastu 2012, papír 2012; Mateřská škola Vidče v Jalovci; Oprava budovy MŠ Vidče 2007-2013; Žáci Vidče


  Videčský zpravodaj 2013 - 1 - Leden (1,1 MiB, 602 stažení)

Informace obecního úřadu – Stručná zpráva za rok 2012; Tříkrálová sbírka 2013; Usnesení č. 33 Rady obce; Usnesení č. 17 ZO; Usnesení č. 32 Rady obce; Informace o kanalizaci obce; Prosinec na videčské škole; Zima, zima…; Vánoční koncert; Stovky kilometrů videčských turistů; Fotbal ve Vidči; Stolní tenis Vidče 2012-2013

Sdílet: