Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

23. listopadu 2009 bylo otevřeno nové víceúčelové hřiště

V pondělí, 23. listopadu 2009 bylo v naší obci za účasti významných hostů slavnostně otevřeno nové víceúčelové hřiště.

Projekt „Rozšíření sortovního areálu o víceúčelové hřiště –Vidče“ byl podán v rámci 3. výzvy ROP reg.  Střední Morava-program Rozvoj venkova – podprogram sociální infrastruktura –volnočasové aktivity. Projekt zahrnoval vybudování: 2 volejbalových hřišť, 1 víceúčelové hřiště, běžeckou dráhu 60m, s využitím pro skok daleký a trojskok, vybudování parkoviště, chodníku, dětského koutku a osvětlení hřiště.

Projekt řešil rovněž bezbariérový přístup na sportoviště a parkovací místo pro imobilní.

Vybudováním zázemí pro  sportovní i volnočasové aktivity se výrazně zvýší kvalita života v obci, možnost sportovních aktivit na víceúčelovém hřišti povede k aktivnějšímu využívání volného času dětí i dospělých, včetně místních zájmových skupin- oddíly TJ,  členů sdružených ve  SPV „sportu pro všechny“ , žáci ZŠ v rámci těl.výchovy, provádění sportovních turnajů, tréninky sport. oddílů, i dalších.

Investice do této stavby v hodnotě 12 640  tis. Kč, finanční podpora ROPu 11 140 tis. Kč

O doprovodný program k této slavnostní akci se  postaral   folklorní soubor Valašenka a hudební skupina  Navalentym.  

                                                                                          (šm)Plány vybudovat venkovní sportoviště jsou v obci dlouhodobé, výraznou podporou byla a je vysoká míra zájmu místních obyvatel, a to všech věkových kategorií, o sportovní aktivity. Projekt s názvem Rozšíření sportovního areálu o víceúčelové hřiště – Vidčevýznamně doplní současný areál sportoviště a rozšíří tak možnosti sportovních aktivit v obci.  V rámci projektu byla vybudována dvě volejbalová hřiště (možno je využít i jako jedno tenisové hřiště) , dále jedno víceúčelové hřiště (tenis, florbal, košíková, malá kopaná, házená, volejbal), běžecká dráha 60 m, doskočiště pro skok daleký a trojskok. Samotná plocha nového sportoviště je o velikosti 1900 m2 . U budovy „Sahara“, která slouží jako zázemí pro sportovce (šatny, soc.zařízení umývárny, klubovna, občerstvení, IC), je vybudována parkovací plocha , chodník, malý dětský koutek, který bude postupně doplňován o dětský mobiliář, je provedeno také oplocení hřiště a jeho osvětlení.

Stavba začala 1. dubna , termín dokončení byl stanoven na 30. října, ve skutečnosti byla většina prací ukončena již v první polovině září a začátkem října byla stavba dodavatelskou firmou EKKL a.s.  sportovní povrchy Kroměříž, předána. Projekt v hodnotě asi 12mil.650 tis.Kč byl realizován v rámci Regionálního operačního programu regionu Střední Morava-oblast podpory 2.1 Rozvoj venkova a byl z ROP podpořen částkou 11mil.140 tis. Kč.

Všem, kteří nám pomohli naše nové sportoviště prosadit a úspěšně zrealizovat, velmi děkujeme. Jsme přesvědčeni, že projekt povede ke spokojenosti všech skupin občanů, především však ke zvýšení jejich zájmu o další sportovní aktivity.

                      (ŠM)

Foto: stav pozemku pro plánované hřiště před zahájením stavby,během stavby a  po ukončení


Sdílet: