Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Videčský zpravodaj – rok 2008


  Videčský zpravodaj 2008 - 12 - Prosinec (702,7 KiB, 335 stažení)

Usnesení č. 40/2008 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 18. listopadu 2008; Usnesení č. 41/2008 ze chůze Rady obce Vidče konané dne 2. prosince 2008; Informace obecního úřadu – Krátné ohlédnutí za setkáním našich seniorů; Nový územní plán Vidče; Valašenka 55ti letá; Knihovna; Svoz opadu – rok 2009 – obec Vidče – 1. pololetí; Listopad na videčské škole; Plán práce komise pro školství, mládež, volný čas a sport a odboru SPV TJ Vidče na rok 2009; Informace členům Valašského ZOD, družstva a majetelům pozemků, na nichž Valašské ZOD, družstvo hospodaří; Prosinec v mateřské škole; Návrh rozpočtu obce na rok 2009; Vánoční zamyšlení; Bohuslužby v době vánoční; Ohlédnutí za fotbalovým podzimem 2008; Mistrovské soutěže TJ Vidče – Podzim 2008; Karty našich hráčů na podzim 2008;


  Videčský zpravodaj 2008 - 11 - Listopad (681,7 KiB, 306 stažení)

Usnesení č. 38/2008 ze chůze Rady obce Vidče konané dne 14. října 2008; Usnesení č. 39/2008 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 4. listopadu 2008; Knihovna; Usnesení č. 16/2008 ze zasedání ZO Vidče konaného dne 11. listopadu 2008; Říjen ve videčské škole; Turistický a poznávací zájezd do Bílých kartpat a jejich podhůří; Zpráva komise pro školství, mládež, volný čas a sport a SPV říjen 2008; Kompletní souhr podzimní části fotbalové sezony 2008/2009


  Videčský zpravodaj 2008 - 10 - Říjen (442,7 KiB, 317 stažení)

Usnesení č. 36/2008 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 9. září 2008; Usnesení č. 37/2008 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 30. září 2008; Začátek roku ve videčské škole; Usnesení č. 15/2008 ze zasedání ZO Vidče konaného dne 25. září 2008; Vítání občánků; Informace obecního úřadu; Turistický a poznávací zájezd do Jizerských hor; Další informace komise pro školství, mládež, volný čas a sport; 120 kg odpadků odstraněno z lesů na Radhošti; Výsadba beskydských stromů; Rekonstrukce mateřské školky byly neodkladně nutná; S postupujícím podzimem se výkony fotbalistů oproti začátku sezony stabilizovaly a mírně lepšily; Tabulky střelců za Vidče ke dni 9.10.2008


  Videčský zpravodaj 2008 - 9 - Září (201,3 KiB, 309 stažení)

Usnesení č. 35/2008 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 26. srpna 2008; Informace Obecního úřadu; Knihovna; Výkup padaných jablek; Občanské sdružení sociálních a finančních poraden zlínského kraje spolu s krajskou radou svazu důchodců ČR informuje; Informace členům Valašského ZOD, družstva a majitelům pozemků, na nichž Valašské ZOD, družstvo hospodaří; Videčský fotbal se zatím na podzim většinou trápil;


  Videčský zpravodaj 2008 - 7, 8 - Červenec, srpen (308,5 KiB, 312 stažení)

Usnesení č. 32/2008 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 24. června 2008; Usnesení č. 33/2008 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 1. července 2008; Usnesení č. 34/2008 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 5. srpna 2008; Usnesení č. 14/2008 ze zasedání ZO Vidče konaného dne 19. června 2008; Hody ve Vidčei; Jindřich Štreit představí v Rožnově svou Sílu paměti; Zprávičky z mateřské školičky; Turistický a poznávací zájezd do oblasti Bílých Karpat – Velký Lopeník v sobotu 18. října 2008; Program cvičebního roku 2008-2009 v tělocvičně ZŠ; Červen ve videčské škole; Informace Obecního úřadu; Zpráva o vývoji trestné činnosti na teritoriu Vidče v roce 2007; Souhr fotbalové sezony 2007/2008 a nástin nového ročníku 08/09


  Videčský zpravodaj 2008 - 6 - Červen (1,8 MiB, 396 stažení)

Usnesení č. 29/2008 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 13. května 2008; Usnesení č. 30/2008 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 27. května 2008; Usnesení č. 31/2008 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 10. června 2008; Květen na videčské škole; Program Comenius; Místní knihovna; Zpráva komise pro školství, mládež, volný čas a sport za květen a červen 2008; Sponzoři dne dětí 2008; Informace obecního úřadu; Svoz odpadu – rok 2008 obec Vidče – 2. pololetí; Fotbalové boje o body z mistrovských zápasů v sezoně 2007/2008 jsou za námi


  Videčský zpravodaj 2008 - 5 - Květen (1,8 MiB, 345 stažení)

Usnesení č. 28/2008 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 29. dubna 2008; Usnesení č. 13/2008 ze zasedání ZO Vidče konaného dne 17. dubna 2008; Usnesení z mimořádného zasedání ZO Vidče konaného dne 2. května 2008; Duben na videčské škole; Informace Obecního úřadu; Informace komise pro školství, mládež, volný čas a sport; V. ročník turistického výšlapu okolo Vidče; Rej čarodějnic 2008; Bilance akcí komise pro školství, mládež, volný čas a sport za část měsíce května 2008; Zpráva oddílu stolního tenisu TJ Vidče; Den Země; Studánky – duben 2008 Zpráva o kvalitě vody ve studánkách; Videčských fotbalistům se zatím na jaře daří a všechna tři družstva celkově mají formu; Tanec 2008 – jedinečný festival se chystá ve Valašském Meziříčí


  Videčský zpravodaj 2008 - 4 - Duben (994,4 KiB, 292 stažení)

Usnesení č. 26/2008 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 26. března 2008; Usnesení č. 27/2008 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 8. dubna 2008; Březen na videčské škole; Za Čeny do Banátu…; Hlavní informace první etapy sociálních reforem na pokračování – 2. části; Duch svatý a biřmování; Informace komise pro školství, mládež, volný čas a sport na duben a květen; Volejbalový turnaj v Zašové; Co s nepotřebnou trávou a senem?; Fotbalové jaro zpočátku provázely nepříjemnosti v podobě odložených zápasů


  Videčský zpravodaj 2008 - 3 - Březen (2,6 MiB, 304 stažení)

Usnesení č. 12/2008 ze zasedání ZO Vidče konaného dne 21. února 2008; Usnesení č. 24/2008 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 12. února 2008; Usnesení z mimořádného zasedání ZO Vidče konaného dne 14. února 2008; Informace Obecního úřadu; Závěřečný účet obce Vidče za rok 2007; Místní knihovna; Vítání občánků; Zpráva komise pro školství, mládež, volný čas a sport a SPV; Program relaxačního poznávacího a turistického zájezdu do Jizerských hor a na Ještěd; Program jednodenního turistického zájezdu do Drahanské vrchovia a Svratecky; Návrh rozpočtu obce na rok 2008; Hlavní informace z první etapy sociálních reforem na pokračování – 1. část; Informace z volejbalového oddílu; Únor ve videčské škole; Železniční trať na Jablunkovsku budu průchodná pro velké šelmy, silnice zatím ne; Fotbalové mistrovské jarní zápasy začínají


  Videčský zpravodaj 2008 - 2 - Únor (2,3 MiB, 325 stažení)

Usnesení č. 11/2008 ze zasedání ZO Vidče konaného dne 24. ledna 2008; Usnesení č. 23/2008 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 9. ledna 2008; Informace k zasílání daňových složenek pro platby daně z nemovitostí v roce 2008; Upozornění chovatelům hospodářských zvířat pro rok 2008; Živostní podmínky 2008 – šetření v domácnostech; Úspěšný rok 2007 – bilancování turistů – seniorů; Lyžařský kurz osmé třídy; Nejstarší kříže ve Vidčei; Leden ve videčské škole; Poděkování a informace o letošní tříkrálové koledě na Rožnovstu; Výsledky tříkrálové sbírky 2008; Co dobrého na sebe prozradili deváťáci?; Můj nejlepší dářek; Fotbalové družstvo mužů se již aktivně účastní zimního turnaje ve Valašském Meziříčí; Dětský karneval ve Vidči


  Videčský zpravodaj 2008 - 1 - Leden (2,3 MiB, 363 stažení)

Zpráva o činnosti obce Vidče za rok 2007; Stručné hodnocení programového prohlášení v prvním volebním roce; Zpráva o činnosti obce Vidče za rok 2007; Informace obecního úřadu; Svoz odpadu – rok 2008 obec Vidče – 1. pololetí; Informace o sběrném dvoře v Rožnově pod Radhoštěm; Zpráva komise pro školství, mládež, volný čas a sport a SPV; Předvánoční čas v základní škole; Přípravě videčských fotbalistů na jarní zápasy bude dominovat zimní turnaj na umělé trávě ve Valašském Meziřičí; Tříkrálová sbírka 2008


Sdílet: