Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Videčský zpravodaj – rok 2007


  Videčský zpravodaj 2007 - 12 - Prosinec (827,8 KiB, 305 stažení)

Usnesení č. 10/2007 ze zasedání ZO Vidče konaného dne 11. prosince 2007; Usnesení č. 21/2007 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 20. listopadu 2007; Usnesení č. 22/2007 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 4. prosince 2007; Inforamce Obecního úřadu; Výzva ke kácní a okleštění stromoví a jiných porostů; Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. oznamují změnu ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2008; Informace k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2007 “O místních poplatcích”; Zpráva komise pro školství, mládež, volný čas a sport a SPV za listopad 2007; Listopad ve videčské škole; Plán práce komise pro školství, mládež, volný čas a sport na rok 2008; Knihovna; Předvánoční zamyšlení; Bohoslužby v době vánoční; Zpráva o činnosti oddílu stolního tenisu; Fotbal – souhr po úspěšných podzimních zápasek v sezone 2007/2008; Vánoční koncert


  Videčský zpravodaj 2007 - 11 - Listopad (191,5 KiB, 291 stažení)

Usnesení č. 8/2007 z mimořádného zasedání ZO Vidče konaného dne 26. září 2007; Usnesení č. 17/2007 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 11: září 2007; Místní knihovna; Informace Obecního úřadu; Cena Ministerstva kultury ČR “Knihovna roku 2007”; Stavba kanalizace; Hejtmanský den ve Vidči; Zpráva komise pro školství, mládež, volný čas a sport a SPV na září a říjen 2007; Krkonoše 20.-23. září 2007; Září ve videčské škole; Fotbal ve Vidči


  Videčský zpravodaj 2007 - 10 - Říjen (191,5 KiB, 302 stažení)

Usnesení č. 8/2007 z mimořádného zasedání ZO Vidče konaného dne 26. září 2007; Usnesení č. 17/2007 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 11. září 2007; Místní knihovna; Informace Obecního úřadu; Zpráva komise pro školství, mládež, volný čas a sport a SPV za září a říjen 2007; Krkonoše 20. – 23. září 2007; Září na videčské škole; Fotbal ve Vidči


  Videčský zpravodaj 2007 - 9 - Září (910,8 KiB, 298 stažení)

Usnesení č. 7/2007 z řádného zasedání ZO Vidče konaného dne 30. sprna 2007; Usnesení č. 14/2007 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 31. července 2007; Informace Obecního úřadu; Soutěž “Vesnice roku 2007”; Usnesení č. 15/2007 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 14: sprna 2007; Usnesení č. 16/2007 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 28. srpna 2007; Rozloučení s prázdninami; Den pro seniory; Vyučování náboženství; Zahájení školního roku v základní škole; V horských chatách začínají nabízet pohlednice o velkých šelmách; Knihovna; Lidé týden pomáhali lesům a krajině v Beskydech; Forbal ve Vidči


  Videčský zpravodaj 2007 - 7, 8 - Červenec, srpen (718,0 KiB, 332 stažení)

Usnesení č. 6/2007 z řádného zasedání ZO Vidče konaného dne 21. června 2017; Za krajany do rumunského Banátu; Informace obecního úřadu; Informace o vyvážení a likvidaci odpadních vod; Usnesení č. 12/2007 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 12. června 2007; Usnesení č. 13/2007 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 10. července 2007; Červen na videčské škole; Červen v mateřské škole; Hřeben Javorníků uklidí vlčí hlídky; Fotbal ve Vidči; Informace Obecního úřadu


  Videčský zpravodaj 2007 - 6 - Červen (725,2 KiB, 535 stažení)

Informace Obecního úřadu; Knihovna; Vítání občánků; Informace komise pro školství, mládež, volný čas a sport a SPV za měsíc květen a červen 2007; Květen na videčské škole; Škola o prázdninách; Usnesení č. 9/2007 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 10. května 2007; Usnesení č. 10/2007 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 15. května 2007; Fotbal ve Vidči


  Videčský zpravodaj 2007 - 5 - Květen (1,2 MiB, 344 stažení)

Usnesení č. 5/2007 z řádného jednání ZO Vidče konané dne 19. dubna 2007; Informace Obecního úřadu; Informace komise pro školství, mládež, volný čas a sport a SPV za měsíc duben a plán ackí na květen a červen 2007; Duben na videčské škole; Usnesení č. 8/2007 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 19. dubna 2007; Oznámení, Čištění studánky; Sběr odpadků; Jaro v mateřské škole; Zvony; Vydejme se do přírody; Velký jarní úklid na Radhošti; Evropský den parků 24.5.; 1. červen – Mezinárodní den dětí; Fotbal ve Vidči


  Videčský zpravodaj 2007 - 4 - Duben (993,7 KiB, 470 stažení)

Usnesení č. 7/2007 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 27. března 2007; Informace obecního úřadu; Informace Komise pro školství, mládež, volný čas a sport na duben a květen 2007; Víme, kde žijeme?; Kamenné koule; Proč sa ve Viči praví “Na Klikově”; Březen na videčské škole; Rozhovo s úspěšným ilustrátorem; Projektové dopoledne; Velikonční turna v tarokách – Vidče 21. 3. 2017; Zpráva oddílu stolního tenisu; Fotbal ve Vidči


  Videčský zpravodaj 2007 - 3 - Březen (210,0 KiB, 342 stažení)

Vidče má svou 100 letou občanku, první ve své historii!; Usnesení č. 5/2007 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 13. února 2007; Usnesení č. 4/2007 z řádnéo zasedání ZO Vidče konaného den 15. února 2007; Seznam schválených žádostí o změnu č. 8 územního plánu sídelního útvaru Vidče; Informace Obecního úřadu; Informace Komise pro školství, mládež, volný čas a sport a SPV od února 2007; Bilancování videčských turistů; Únor ve videčské škole; Výsledky mapování šelem v Beskydech; Velikonoční pozdrav; Fotbalová sezone 2006/2007 pokračuje – jarní mistrovská zápasa odstartovány


  Videčský zpravodaj 2007 - 2 - Únor (860,4 KiB, 302 stažení)

Informace Obecního úřaru; Usnesení č. 4/2007 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 30. ledna 2007; Usnesení č. 3/2007 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 12. ledna 2007; Rumunský Banát; Návrh rozpočtu obce na rok 2007; Leden na základní škole; Malé zpestření; Dětský karneval; Fotbal ve Vidči


  Videčský zpravodaj 2007 - 1 - Leden (872,0 KiB, 354 stažení)

Novoroční pohled zpět i vpřed; Jubilea; Informace Obecního úřadu; Usnesení č. 3/2006 zasedání zastupitelstva obce Vidče konaného dne 27. prosince 2006; Prosinec ve videčské škole; Zpráva o činnosti komise pro školství, mládež, volný čas a sport a SPV za měsíc prosinec 2006; Fotbal ve Vidči


Sdílet: