Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Videčský zpravodaj – rok 2005


  Videčský zpravodaj 2005 - 12 - Prosinec (690,4 KiB, 306 stažení)

Usnesení č. 68/2005 ze schůze Rady obce Vidče konané 3.11.2005; Informace Obecního úřadu; Usnesení č. 69/2005 ze schůze Rady obce Vidče konané 15.11.2005; Usnesení č. 25/2005 ze zasedání zastupitelstva obce Vidče konaného dne 7.12.2005; Usnesení č. 70/2005 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 22.11.2005; Přání k Vánocům; Vánoční koncert; Mikuláš ve Vidči; Listopad na videčské škole; Předvánoční čas v mateřské škole; Z místní knihovny; Proč právě smlouva o stavebním spoření je základem?; Lednové lyžování; 85 let rožnovského včelařského slolku; Vánoce, Vánoce přicházejí…; Ohlédnutí za fotbalovým podzimem v naší obci; Výroční zpráva komise pro školství, mládež, volný čas a sport za kalendářní rok 2005 – Volejbalový turnaj, Laponskem na Nordcap


  Videčský zpravodaj 2005 - 11 - Listopad (791,6 KiB, 341 stažení)

Usnesení č. 67/2005 ze schůze rady obce Vidče konané dne 11.10.2005; Usnesení č. 24/2005 ze zasedání zastupitelstva obce Vidče konané dne 12.12.2005; Informace obecního úřadu; První dva měsíce nového školního roku; Zprávička z naší školičky…; Politika naní škaredé slovo; Futsalisté Bar Bora Bora Vidče zahajují sezónu; Informace o práci komise pro školství, mládež, volný čas a sport za měsíc říjen 2005; Informace redakční rady; Základní umělecká škola slavila


  Videčský zpravodaj 2005 - 10 - Říjen (824,3 KiB, 306 stažení)

Usnesení č. 65/2005 ze schůze rady obce Vidče konané dne 13.9.2005; Usnesení č. 66/2005 ze schůze rady obce Vidče konané dne 27.9.2005; Informace obecního úřadu; Zprávy z místní knihovny; Vítání občánků; Informace o práci komise pro školství, mládež, volný čas a sport za měsíc září 2005; Orlické hory; Podzimní část fotbalové sezóny 2005/2006 probíhá plynule, ale nenávratně se blíží ke svému konci


  Videčský zpravodaj 2005 - 9 - Září (337,0 KiB, 307 stažení)

Usnesení č. 23/2005 z jednání zastupitelstva obce Vidče dne 17.8.2005; Informace obecního úřadu; 90. výročí kostela sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči; Hodnocení aktivit turistů seniorů; Bylo nebylo…; Setkání seniorů…; Řádky o kopané


  Videčský zpravodaj 2005 - 7, 8 - Červenec, srpen (542,3 KiB, 328 stažení)

Bílé Karpaty; Připomínka patronů obce; Usnesení č. 22/2005 ze zasedání zastupitelstva obce Vidče dne 29. června 2005; Usnesení č. 61/2005 ze schůze rady obce Vidče dne 23.6.2005; Usnesení č. 60/2005 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 7. června 2005; Informace Obecního úřadu; Z naší knihovny; Informace o činnosti a plánech komise pro školství, mládež, volný čas a sport; Červen a ukončení školního roku 2004/2005 ve základní škole; Fotbalové sezóna 2004/05 v naší obci skončila 26. června, letní přestávka nebude dlouhá


  Videčský zpravodaj 2005 - 6 - Červen (525,4 KiB, 321 stažení)

Usnesení z jednání Rady obce č. 58/2005 ze dne 10. května 2005; Informace Obecního úřadu; Usnesení z jednání Rady obce č. 59/2005 ze dne 24. května 2005; Svoz odpadu – Rok 2005 obec Vidče – 2. pololetí; Na okraj…; Květen na videčské škole; Fyzikální exkurze; Výzva pro instituce, obchody a podnikatele v naší obci Vidče;


  Videčský zpravodaj 2005 - 5 - Květen (736,4 KiB, 315 stažení)

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vidče č. 21/2005 ze dne 27. dubna 2005; Usnesení z jednání rady obce č 56/2005 ze dne 5. a 12. dubna 2005; Inforamce OÚ; Obecně závazná vyhláška obce Vidče č. 2/2005 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství; Usnesení z jednání rady obce č. 57/2005 ze dne 21. dubna 2005; Upozornění Celní správy ČR pro obchodníky a prodejce lihovin o povinné inventarizaci zásob; Informace pro osobo pěstující mák setý a konopí; Reakce na článek paní starostky k sociálnímu domu; Duben na videčské škole; Noc s Andersenem; Zrušení živnosti “Poskytování telekomunikačních služeb”; Za krásami Prahy, Karlštejna a Českého krasu; Zpráva komise pro školství, mládež, volný čas a sport za duben a začátek května 2005; Zelená je tráva…; Šachový turnaj v Zubří


  Videčský zpravodaj 2005 - 4 - Duben (711,0 KiB, 390 stažení)

Usnesení z jednání rady obce č. 54/2005 ze dne 8. března 2005; Usnesení z jednání rady obce č. 55/2005 ze dne 22. března 2005; Informace Obecního úřadu; Orální vakcinace lišek proti vzteklině a vyšetřování lišek na vzteklinu; Roční zpráva Policie ČR; Upozornění pro soukromě hospodařící rolníky; Informace komise pro školství, mládež, volný čas a sport; Šachový turnaj; Futsal Bar Bora Bora Vidče; Březen ve videčské škole; Poskytování služeb pro podnikatele v rámci Centrálního registračního místa; Zpráva NO ČSSD; Sociální komise; Den matek; 60. výročí konce druhé světové války; Znovuzrození Československé republiky; Fotbal v naší obci konečně v plném jarním proudu; Turjan v tarokách


  Videčský zpravodaj 2005 - 3 - Březen (527,5 KiB, 323 stažení)

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vidče č. 20/2005 ze dne 22. února 2005; Usnesení z jednání rady obce č. 52/2005 ze dne 8. února 2005; Základní škola informuje: Únor v základní škole, Lyžařský výcvik; Z místní knihovny; Mateřská škola se hlásí…; Zpráva komise pro školství, mládež, volný čas a sport za leden a březen 2005; Usnesení z jednání rady obce č. 53/2005 ze dne 22. února 2005; Upozornění chovatelům hospodářských zvířat na území okresu Vsetín; Vzpomínka na spisovatele Metoděje Karla Drdu – Bystřického; Velikonoce; Kopaná ve Vidči zatím ještě dřímá


  Videčský zpravodaj 2005 - 2 - Únor (480,6 KiB, 329 stažení)

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vidče č. 19/2005 ze dne 26. ledna 2005; Usnesení z jednání rady obce č. 51/2005 ze dne 18. ledna 2005; Změny v dani nemovitostí od 1.1.2005; Upozornění: Občanské průkazy, Cestovní pasy; Obecní rozpočet 2005; 1. pololetí na Základní škole Vidče; Za zdravím a poznáním; Dětský karneval; Informace Sociální komise; Duchovní správce informuje – Eucharistie; Fotbalisté z naší obce zahájili přípravu před mistrovskými jarními zápasy; MO ČSSD; Poděkování Mateřské škole ve Vidči


  Videčský zpravodaj 2005 - 1 - Leden (683,9 KiB, 310 stažení)

Zpráva o činnosti Obecního úřadu Vidče a volených orgánů obce Vidče za rok 2004; Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vidče č. 18/2004 ze dne 15.12.2004; Usnesení z mimořádného jednání rady obce č. 49/2004 ze dne 28.12.2004; Usnesení z jednání rady obce č. 48/2004 ze dne 9.12.2004; Zpráva komise pro školství, mládež, volný čas a sport za prosinec 2004; Prosinec ve Videčské škole; Předvánoční čas v Mateřské škole; Duchovní správce informuje – Eucahristie; Oslavy 60. výročí TJ v šachovém oddíle; Pro příznivce šachu; Vážení fotbaloví příznivci a čtenáři zpravodaje; Futsal Bora Bora Vidče; Z místní knihovny


Sdílet: