Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Videčský zpravodaj – rok 2004


  Videčský zpravodaj 2004 - 12 - Prosinec (680,2 KiB, 298 stažení)

Usnesení z jednání rady obce č. 46/2004 ze dne 9.11.2004; Usnesení z jednání rady obce č. 47/2004 ze dne 23.11.2004; Informace občanům; Svoz odpadu – rok 2005 obec Vidče – 1. pololetí; Listopad v základní škole; Setkání seniorů se zdařilo; Poděkování; Z místní knihovny; Mikuláš ve Vidči; Duchovní správce informuje…; Ze života šachového kroužku; Kopaná ve Vidči; Zpráva komise pro školství, mládež, volný čas a sport; Plán práce komise pro školství, mládež, volný čas a sport na rok 2005; Lyžování na Moravě 2004 – 2005


  Videčský zpravodaj 2004 - 11 - Listopad (454,0 KiB, 295 stažení)

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vidče č. 17/2004 ze dne 21.10.2004; Město Rožnov pod Radhoštěm – Rada města Nařízení č. 3/04 O vymezení neudržovaných úseků silnic v zimním období 2004/2005; Usnesení z jednání rady obce č. 44/2004 ze dne 12.12.2004; Usnesení z jednání rady obce č. 45/2004 ze dne 27.10.2004; Zpráva o základní škole Vidče – říjen 2004 – První měsíce školního roku 2004/2005, Exkurze 7. třídy do Prahy; Zpráva komise pro školství, mládež, volný čas a sport za měsíc říjen 2004; Řádky o videčské kopané; Futsalisté Bar Bora Bora zahajují sezónu; Fotbalový podzim je za námi, následuje zimní přestávka; Mistrovksé soutěže – Podzim 2004; Podzim v Mateřské škole; Z místní knihovny; Vítání občánků; Duchoví správe informuje…, Rok eucharistie – co to znamená?


  Videčský zpravodaj 2004 - 10 - Říjen (554,2 KiB, 353 stažení)

Usnesení z jednání rady obce č. 42/2004 ze dne 2.9.2004; Usnesení z jednání rady obce č. 43/2004 ze dne 29.9.2004; Informace Obecního úřadu; Zpráva komise; Duchovní správce informuje…; Poznávací a turistitcký zájezd na Kralický Snežník; Vítáme nové hráče; I. světová válka ve Vidči; Právní novinky; Řádky o videčské koapné


  Videčský zpravodaj 2004 - 9 - Září (412,1 KiB, 327 stažení)

Usnesení z jednání rady obce č. 38/2004 ze dne 23.6.2004; Usnesení z jednání rady obce č. 39 ze dne 8.7.2004; Usnesení ze zaseání zastupitelstva obce Vidče č. 16/2004 ze dne 25.8.2004; Usnesení z jednání rady obce č. 40/2004 ze dne 3.8.2004; Z místní knihovny; Usnesení z jednání rady obce č. 41/2004 ze dne 19.8.2004; MO ČSSD oznamuje občanům; Z naší farnosti – životopis nového kněze; Informace Obecního úřadu; Stále se něco děje; Špatné chování mých vrstevníků – úvaha; Fotbalové léto ve Vidči; Rozhovor s rozhodčím 1.A třídy Lubomírem Drozdym; Zpráva komie…


  Videčský zpravodaj 2004 - 7 - Červenec (416,9 KiB, 298 stažení)

Usnesení č. 15/2004 ze zasedání zastupitelstva obce Vidče konaného dne 23.6.2004; Informace Obecního úřadu; 60 výroční organizované tělovýchovy v obci; Hřbitov; 30. červen – konec školního roku; Usnesení z jednání rady obce č. 37/2004 ze dne 8.6.2004; Z místní knihovny; Z naší farnosti; Zpráva komise pro školství, mládež, volný čas a sport za měsíc červen 2004; Řádky o videčské kopané


  Videčský zpravodaj 2004 - 6 - Červen (680,4 KiB, 740 stažení)

Usnesení z jednání rady obce č. 35/2004 ze dne 1.5.2004; Usnesení z jednání rady obce č. 36/2004 ze dne 25.5.2004; Informace Obecního úřadu; Květen v základní škole; Na dětský den byl pobyt v přírodě; Projektový den; Blahopřejeme úspěšným řešitelům okresního kola Pythagoriády; Projektový den očima dětí; Zpráva komise pro školství, mládež, volný čas a sport za měsíc květen 2004; Turistický výšlap okoli Vidče v sobotu 22. května 2004; 60. výročí založení Tělovýchovné jednoty ve Vidči (část 3.); Kanalizace; Valašenka na Metlářském Jarmarku v Zubří – květen 2004; Výlet s Valašenkou;, Vítání občánků; Červen v mateřské škole; Řádky o videčské kopané


  Videčský zpravodaj 2004 - 5 - Květen (515,3 KiB, 291 stažení)

Usnesení č. 14/2004 ze zasedání zastupitelstva obce Vidče konaného dne 21.4.2004; Obec Vidče zveřejňuje záměr; Usnesení z jednání rady obce č. 33/2004 ze dne 15.4.2004; Usnesení z jednání rady obce č. 34/2004 ze dne 27.4.2004; Informace Obecního úřadu – Odpady, Hřbitov, Automobilová soutěž, Kanalizace, Volby do Evropského parlamentu, Informační systém obce; Zpráva komise pro školství, mládež, volný čas a sport za měsíc duben 2004; Duben v základní škole; Turnaj ve fotbale; 60. výroční založení Tělovýchovné jednoty ve Vidči (část 2.) – Vytváření jednotné tělovýchovy ve Vidči – TJ Sokol; Šachový turnaj žáků; Matematický olympiáda – okresní kolo; Den Země – úklid odpadků; Šesťáci dvakrtá po Karafiátově stezce; Volejbalový turnaj; Knihovna; Květen v naší mateřské škole; Řádky o videčské kopané; Tým “Bar Bora Bora” sklidil úspěch


  Videčský zpravodaj 2004 - 4 - Duben (338,0 KiB, 301 stažení)

Usnesení z jednání rady obce č. 31/2004 ze dne 16.3.2004; Usnesení z jednání rady obce č. 32/2004 ze dne 30.3.2004; Zpráva komise pro školství, mládež, volný čas a sport za měsíc březen 2004; 60. výročí založení Tělovýchovné jednoty ve Vidči – Z nejstarší historie zakládání tělovýchovných spolků ve Vidči, Budování videčského hřiště a založení SK Vidče; Pythagoriáda; Činnost základní školy v březnu; Poprvé před kamerou; Velikonoční vajíčka; Ze zeleného trávníků; Mistrovksé soutěže – Jaro 2004; Milí čtenáři našeho Zpravodaje


  Videčský zpravodaj 2004 - 3 - Březen (641,5 KiB, 313 stažení)

Zpráva o vývoji trestné činnosti na teritoriu obce Vidče v roce 2003; Obec Vidče zveřejňuje záměr; Usnesení z jednání rady obce č. 28/2004 ze dne 28.1.2004; Usnesení z jednání rady obce č. 30/2004 ze dne 24.2.2004; Usnesení z jednání rady obce č. 29/2004 ze dne 10.2.2004; Co se do Vidčeských Zpravodajů nevešlo?; Zpráva o činnosti komise pro školství, mládež, volný čas a sport za měsíc leden 2004; Usnesení č. 13/2004 ze zasedání zastupitelstva obce Vidče, konaného dne 25.2.2004; Krajská veterinární správa pro Zlínksý kraj, inspektorá Vsetín oznamuje: Oznámení lhůt pro povinné vyšetření hospodářských zvířat; Únorové akce základní školy; Lyžařský výcvik 7. třídy; Poděkování; Závody ve šplhu o tyči; Šachový přebor žáků; Co se do Videčského Zpravodaje č. 2 nevešlo; Jak jde čas v naší mateřšké školce; Mariášový turnaj; Ze zeleného trávníku; Místní knihovna


  Videčský zpravodaj 2004 - 2 - Únor (528,0 KiB, 287 stažení)

Usnesení z jednání rady obce č. 26/2003 ze dne 29.12.2003; Usnesení z jednání rady obce č. 37/2004 ze dne 15.1.2004; Usnesení č. 12/2004 ze zasedání obce Vidče, konaného dne 28.1.2004; Obecní rozpočet 2004; Bližší vysvětlující text k pracovní verzi rozpočtu na rok 2004; Informace OÚ; Leden v základní škole; Sněhové královstí na Pustevnách; Pololetní hodnocení šesťáčků dopadlo velmi dobře; Pohybem ke zdraví; Zpráva o činnosti komise pro školství, mládež, volný čas a sport za měsíc leden 2004; Práce ve farnosti Vidče za rok 2003; Šachový turnaj v Otrokovicích; Ze zeleného trávníku; Mariášový turnaj; Místní knihovna


  Videčský zpravodaj 2004 - 1 - Leden (796,4 KiB, 285 stažení)

Usnesení č. 11/2003 ze zasedání zastupitelstva obce Vidče, konaného dne 17.12.2003; Usnesení z jednání rady obce Vidče č. 25/2003 ze dne 9. prosince 2003; Naše dítě navstěvuje školu ve Vidči; POD ČAROU Omluva a vysvětlení; Ohlédnutí šesťáků za dobou vánoční – Vánoce na dědině ve Valašekém muzeu v přírodě, Vánoční besídka; Předvánoční čas v základní škole; Líná huba holé neštějstí; Zpráva o činnosti za rok 2003; Zpráva o činnosti za rok 2003; Jak jsem se dostal do opozice aneb znám jenom lidi slušné a neslušné; Vážení spoluobčané; Vánoční turnaj v malé kopané; Vánoční žákovský šachový turnaj


Sdílet: