Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Videčský zpravodaj – rok 2003


  Videčský zpravodaj 2003 - 12 - Prosinec 2 (367,5 KiB, 322 stažení)

Reakce ředitelky ZŠ ve Vidči; Usnesení rady obce Vidče č. 22/2003 ze dne 6. listopadu 2003; Usnesení rady obce Vidče č. 23/2003 ze dne 25. listopadu 2003; Usnesení rady obce Vidče č. 24/2003 ze dne 3. prosince 2003; Kulturní komise rady obce; Upozornění na změny v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích; Plán práce komise pro školství, mládež, volný čas a sport na rok 2004; Mikulášné odpoledne


  Videčský zpravodaj 2003 - 12 - Prosinec (816,3 KiB, 336 stažení)

Usnesení č. 10/2033 ze zasedání zastupitelstva obce Vidče, konanéno dne 19.11.2003; Usnesení rady obce Vidče č. 20/2003 ze dne 7. října 2003; Usnesení rady obce Vidče č. 21/2003 ze dne 23. října 2003; Vážení spoluobčané; Co jinde nemají…; Místní knihovna; Vernisáž; Předvánoční čas; Význam adventu; Tříkrálové koledování; Výroční zpráva komise pro školství, mládež, volný čas a sport za kalendářní rok 2003; Řádky o videčské kopané; Pár slov o futsalu…; Listopad v základní škole; Čas vánoční v mateřské škole; Vítání občánků; Z 1. místa jsem měl velkou raodst; Proč moje děti nechodí do školy ve Vidči?; Posuďte sami…


  Videčský zpravodaj 2003 - 11 - Listopad (598,2 KiB, 326 stažení)

Informace Pozemkového fondu ČR; Co vadí našim občanům?; Také jste si všimli?; Zpraáva o činnosti komise pro školství, mládež, volný čas a sport za měsíc říjen 2003; Místní knihovna; Jaká jsou pravidla hry II.?; Řádky o videčské kopané; Konečné souhrné výsledky videčských fotbalových družstev za podzimní část sezóny 2003/04; Dení ve videčské škole říjen 2003; Pobyt v přírodě; O prázdninách se učitelé vzdělávali; Šesťáci podruhé na naučné stezce Hradisko a to ve čtvrtek 2.10.2003; Krátký, ale zajímavý rozhovor s rozhodčím Středomoravské 1.A třídy, skupiny A, kter ochotně poskytl pan Ivo Uhlár; Blahopřání k narozenimám


  Videčský zpravodaj 2003 - 10 - Říjen (537,1 KiB, 334 stažení)

Usnesení č. 9/2003 ze zasedání zastupitelstva obce Vidče, konaného dne 24.9.2003; Usnesení rady obce Vidče č. 18/2003 ze dne 9. září 2003; Usnesení rady obce Vidče č. 19/2003 ze dne 23. září 2003; Setkání sedmdesátníků; Knihovna; Zpráva o činnosti komise pro školství, mládež, volný čas a sport za měsíc září 2003; Jaká jsou pravidla hry?; Poznáváme Jeseníky; Září v základní škole; VI. třída na valaškém BARBIZONU; Historicko – zeměpisná exkurze; Podzim v Mateřské škole; Řádky o videčské kopané


  Videčský zpravodaj 2003 - 9 - Září (565,9 KiB, 332 stažení)

Usnesení rady obce Vidče č. 15/2003 ze dne 8.7.2003; Usnesení rady obce Vidče č. 16/2003 ze dne 7.8.2003; Pozdrav škole; Začátek školního roku 2003/20004 na naší ZŠ; Zprávy z mateřské školy; Knihovna; Usnesení rady obce Vidče č. 17/2003 ze dne 26.8.2003; Informace pro zaměstnavatele o možnostech zřizování nových pracovních míst s finanční účastní Úřadu práce; Několik rad z Úřadu práce; Organizační strukutra OÚ Vidče; Zpráva o činnosti komise pro školství, mládež, volný čas a sport; Malíř podzimek…; Řádky o videčské kopané; Mistrovské soutěže podzim 2003


  Videčský zpravodaj 2003 - 7 - Červenec (315,4 KiB, 376 stažení)

Usnesení č. 8/2003 ze zasedání zastupitelstva obce Vidče, konaného dne 2.7.2003; Usnesení rady obce č. 14/2003 ze dne 25: června 2003; Výsledek referenda o vstupu České republiky do EU – opis výsledku hlasování v okrsku; Několik rad z Úřadu práce; Stránka o videčském sportu; Červen v mateřské škole; Společné setkání; Vážšení a milí čtenáři Videčského zpravodaje


  Videčský zpravodaj 2003 - 6 - Červen (535,7 KiB, 336 stažení)

Usnesení č. 7/2003 ze zasedání zastupitelstva obce Vidče, konaného dne 14.5.2003; Kácení máje; Upozornění; Usnesení rady obce č. 10/2003 ze dne 29. dubna 2003; Usnesení rady obce č. 11/2003 ze dne 14: května 2003; Usnesení rady obce č. 12/2003 ze dne 28. května 2003; Lanové centrum Proud; Upozornění uživatelům zemědělské půdy; A když sa Valášek narodí…; Valašenka slavila padesátiny; Rozhovor s trenérem druřstva mužů, kterému se treénování líbí; Knihovna; Zpraáva o práci komise pro školství, mládež, volný čas a sport; Co nového v naší mateřské škole?; Cesta do Estonska; Květen na naší základní škole – Blíží se konec školního roku…; Stránka o videčském sportu; Sportovní gymnastika – dívky 6. a 7. třída


  Videčský zpravodaj 2003 - 5 - Květen (356,5 KiB, 328 stažení)

Usnesení č. 6/2003 ze zasedání zastupitelstva obce Vidče, konaného dne 23.4.2003; Usnesení rady obce č. 8/2003 ze dne 1. dubna 2003; Usnesení rady obce č. 9/2003 ze dne 18. dubna 2003; Zpráva o práci komise pro školství, mládež, volný čas a sport; Duben na naší základní škole; Sport ve Vidči; Stránka nejen o videčské kopané… – Jak to bylo s Hrachovcem?


  Videčský zpravodaj 2003 - 4 - Duben (519,5 KiB, 342 stažení)

Usnesení č. 5/2003 ze zasedání zastupitelstva obce Vidče dne 19.3.2003; Programové prohlášení zastupitelstva obce Vidče pro volební období 2002 – 2006; Programové prohlášení zastupitelstva obce Vidče pro volební období 2002 – 2006; Usnesení rady obce č. 7/2003 ze dne 18. března 2003; První jarní den v mateřské škole; Malá velikonoční inspirace…; Duben v knihovně; Vítání občánků; Zprávy z mikroregionu Rožnovsko; Březen na základní škole – Program COMENIUS; Zpráva o práci komise pro školství, mládež, volný čas a sport; Pozvání; Sport ve Vidči – 1. Volejbal – Pohár starosty Valašské Bystřice vybojovali naši volejbalisté; 2. Fotbal


  Videčský zpravodaj 2003 - 3 - Březen (497,7 KiB, 309 stažení)

Usnesení rady obce č. 4/2003 ze dne 21. ledna 2003; Sociální komise informuje; Usnesení rady obce č. 5/2003 ze dne 4. února 2003; Usnesení rady obce č. 6/2003 ze dne 26. února 2003; Zpráva o vývoji trestné činnosti na teritoriu obce Vidče v roce 2002; Srovnání nápadu a objasněnosti sledované trestné činnosti v obci Vidče v roce 2002 a 2001; Březen – Měsíc knihy a internetu; Lyžarský výcvik; 8. březen, Mezinároní dne žen; Valašenka padesátiletá…; Únor na základní škole – poděkování; Komise pro školství, mládež, volný čas a sport informuje; Videčská kopaná


  Videčský zpravodaj 2003 - 2 - Únor (287,7 KiB, 328 stažení)

Usnesení č. 4/2003 ze zasedání zastupitelstva obce Vidče konaného dne 29. ledna 2003; Dotace na povodňové škody – Revize; Je potřeba dělat věci správně?!; Leden na základní škole; Detský karneval; Zpráva o činnosti komise pro školství, mládež, volný čas a sport; Co je nového v mateřské škole?; Videčská kopaná


  Videčský zpravodaj 2003 - 1 - Leden (275,9 KiB, 337 stažení)

Usnesení č. 3/2002 ze zasedání zastupitelstva obce Vidče konaného dne 30. prosince 2002; Oznámení; Předseda sociální komise oznamuje; Ať je ten nový rok zase o něco lepší; Desatero pro rodiče; Úspěch Dalibora Švece; Místní knihovna; Oznámení občanům; Videčská kopaná


Sdílet: