Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Videčský zpravodaj – rok 2001


  Videčský zpravodaj 2001 - 12 - Prosinec (295,1 KiB, 363 stažení)

Usnesení č. 32/2002 ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Vidče konaného dne 28. listopadu 2001; Místní knihovna; Nic není jen tak; Omluva; Putování sv. Mikuláše po Vidči; Zpráva o základní škole Vidče za měsíc listopad; Hosté v naší obci; Rok na vsi – koleda; Vánoce, vánoce přicházejí…; Řádky o videčské kopané


  Videčský zpravodaj 2001 - 11 - Listopad (305,9 KiB, 333 stažení)

Usnesení č. 31/2001 ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Vidče konaného dne 31. října 2001; Aktuální informace k ochraně obyvatelstva odboru ochrany obyvatelstva MV – GŘ Hasičského záchranného sboru ČR; Opravy kostela ve Vidči; Zpráva o základní škole Vidče za měsíc říjen; Rok na vsi – Mikoláš; Aninka a Slávka; Řádky o videčské kopané


  Videčský zpravodaj 2001 - 10 - Říjen (343,4 KiB, 333 stažení)

Usnesní č. 30/2001 ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Vidče konaného dne 26. září 2001; Začátek školního roku v mateřské škole; Kino Vidče; Rok na vsi – smažení trnek; Místní knihovna; Zpráva o základní škole Vidče za měsíc září; Zájezd Malá Fatra 28.9. – 29.9.2001; Řádky z historie obce: O videčských fojtech


  Videčský zpravodaj 2001 - 9 - Září (302,7 KiB, 397 stažení)

Usnesení č. 29/2001 ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Vidče konaného dne 23. srpna 2001; Oznámení; Místní knihovna; Řádky z historie obce; Září; Upozornění občanům; Úpravy kolem kostela; Zpráva o základní škole Vidče; Sčítání lidu, domů a bytů; Rok na vsi – Dožínky; Videčská kopaná; Kino Vidče


  Videčský zpravodaj 2001 - 7 - Červenec (319,2 KiB, 328 stažení)

Usnesení č. 28/2001 ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Vidče konaného dne 28. června 2001; Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 o poplatku za sběr, využívání a zneškodňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Vidče; Hospodaření v obecních lesích – pokračování; Kino Vidče; Zpráva o základní škole Vidče – červen 2001; Místní knihovna; Rok na vsi – púť


  Videčský zpravodaj 2001 - 6 - Červen (329,1 KiB, 319 stažení)

Usnesení č. 27/2001 ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Vidče konaného dne 31. května 2001; Hospodaření v lesích – nejen obecních; Zpráva o základní škole Vidče – květen 2001; Kaplička u Mitášů; Květen v mateřské škole; Rok na vsi – smažení vajec; Kino Vidče; Mili spoluobčané


  Videčský zpravodaj 2001 - 5 - Květen (320,1 KiB, 362 stažení)

Usnesení č. 26/2001 ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Vidče konaného dne 26. dubna 2001; Oznámení občanům; Výzva k propagaci obce; Vážení páni rodiče; Zpráva o základní škole Vidče – duben 2001; Osvobození Vidče – výňatek z obecní kroniky; Rok na vsi – máje; Kino Vidče; Mýty a fakta o hradu Rožnov II. část – fakta; Myslivost v naší obci; Hospodaření s obecními lesy; Tip na výlet; Chodím cvičit aerobik…; Zelená je tráva…


  Videčský zpravodaj 2001 - 4 - Duben (297,4 KiB, 326 stažení)

Usnesení č. 24/2001 ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Vidče konaného dne 22. března 2001; Vítání občánků; Oznámení občanům; Místní knihovna; Vážení spoluobčané; Videčské památky; Zpráva o základní škole Vidče – březen 2001; Vnášení “Mařeny” v mateřské škole; Co nového v naší školce..; Kino Vidče; Mýty a fakta o hradu Rožnov I. část – mýty; Rok na vsi – šmigrúst


  Videčský zpravodaj 2001 - 3 - Březen (248,0 KiB, 357 stažení)

Usnesení č. 23/2001 ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Vidče konaného dne 22. února 2001; Kino Vidče; Místní knihovna; Masopust a velký půst; Vynášání Mařeny; Ze šachových polí; Kultura; Zpráva o základní škole Vidče – únor 2001; Zájezd do Polska; Videčské památky


  Videčský zpravodaj 2001 - 2 - Únor (366,2 KiB, 312 stažení)

Usnesení č. 22/2001 ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Vidče konaného dne 24. ledna 2001; Výsledky Tříkrálové sbírky 2001 pořádané českou katolickou charitou; Vidče, kam kráčíš…; Videčský zpravodaj; Rok na vsi – bály; Hospodaření ZŠ Vidče; Zpráva o základní škole Vidče – leden 2001; Průzkum potoka Maretky; Kaplička na Spině


  Videčský zpravodaj 2001 - 1 - Leden (273,9 KiB, 312 stažení)

Zpráva o obci Vidče na rok 2000; Vážení čtenáři; Kulturní a školská komise OZ; Desatero radostného života; Zpráva o základní škole Vidče – prosinec 2000; Vánoční svátky v naší školce; Místní knihovna; Rok na vsi – drblačky; Řádky o videčském sportu – Od zelených stolů, Ze šachových polí


Sdílet: